Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

20. září Ing. Novák Jaromír Nizozemsko 16:00
27. září Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
4. říjen Ing. Charvát Jiří Indonésie 16:00
18. říjen Ing. Charvát Jiří Nový Zéland 16:00
25. říjen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Austrálie II. 16:00
8. listopad Ing. Charvát Jiří Britské ostrovy 16:00
15. listopad Čefelín Jiří Řecko - ostrov Lesbos 16:00
22. listopad RNDr. Koláčný Ivan Cesta do Mexika - lékař Jindřich Vávra 16:00
29. listopad Ing. Sochorec Lumír Afrika – pokračování 16:00
6. prosinec Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách II. 16:00
13. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Letošní zájezdy v obrazech 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ReneCernyFMoje zamyšlení po čtyřech letech na radnici
Dovolte mi, vážení spoluobčané, malé zamyšlení a možná i rekapitulaci na konci volebního období, které bylo mým prvním v životě. Po čtyři roky jsem vás v této své malé rubrice oslovoval s komentáři, vysvětleními nebo jen prostými sděleními, které měly jediný důvod. Informovat vás o podstatných a důležitých rozhodnutích vedení městské části a o důvodech a okolnostech, které měly a mají na naše rozhodování vliv. Některé příspěvky se mi psaly lehce, zejména když jsem vás informoval o tom co se povedlo, některé hůře, to byly zase ty, které komentovaly záležitosti neprobíhající zrovna hladce. Tak to ale v životě a v každé práci chodí, komunální politiku nevyjímaje. Troufnu si uvést některé příklady.
Výměnou vedení se podařilo znovu nastartovat ZŠ Novoměstskou, které znovu přibývají žáci, povedla se rekonstrukce bytových jader v obecních bytech, tam, kde to bylo možné, přibyla parkovací místa, konečná jedničky vypadá také lépe, v rámci finančních možností budujeme nové chodníky. Nezapomínáme ani na naše seniory, pravidelně se scházejí nejen na radnici. Situace na poště zůstává i přesto, že byly přidány dvě přepážky, docela děsivá. Před lety prodaly svoji vlastní budovu, ve které sídlí, soukromému subjektu, a tak náš tlak na výrazné zlepšení služeb na poště je komplikován i jednáním České pošty s vlastníkem budovy. Místo pro poštu je to velmi dobré, ale v případě neúspěšných jednání jsme připraveni využít investici města Brna a přesunout poštu do nové budovy. Další mojí tak trochu noční můrou zůstává areál obchodního centra Vysočina. Tam totiž, po doslova zpackané privatizaci na začátku 90. let, zůstala v podstatě v majetku městské části pouze nedávno zrekonstruovaná dlažba. Po složitých jednáních s majiteli Centra lékařské péče jsme alespoň za symbolickou jednu korunu získali ty prostory, přes které procházíme od konečné a od parkoviště před lékárnou. Budeme je tak moci konečně opravit. S ostatními vlastníky neustále vyjednáváme a snažíme se je přesvědčit, aby do svých budov investovali. Celou dolní část areálu vlastní Česká republika, která prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje její prodej formou dražby. Ale to již zacházím do příliš velkých podrobností, o kterých jsem již ve svých článcích psal.
Každopádně mi dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň, pochopení a někdy i za trpělivost, kterou jste se mnou a s mou rubrikou po celé čtyři roky měli.
Mgr. René Černý
místostarosta

Po prázdninové přestávce opět začíná od 3. 9. cvičení pro seniory. Cvičit se bude ve dvou skupinách v 10 a 11 hodin dopoledne v sále zastupitelstva na radnici.

JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 26. září 2018, odjezd v 7:45 hodin od budovy radnice MČ, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku v Bučovicích,
- prohlídka větrného mlýna v Kuželově u Velké nad Veličkou,
- návštěva skanzenu ve Strážnici,
- prohlídka kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova.

Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice MČ ve dnech 5. září a 19. září 2018 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 200 Kč.

Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 9. října 2018, odjezd v 8:00 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích, návrat do 19:00 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku a zámecké zahrady v Boskovicích,
- komentovaná prohlídka židovského města a synagogy v Boskovicích,
- návštěva zahradnictví Lebiš v Boskovicích,
- prohlídka jeskyně Blanických rytířů a rozhledny v Rudce u Kunštátu.

Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami v prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve dnech 27. září a 4. října 2018 od 15:00 do 16:00 hod. u paní Jarmily Bobčíkové. Cena zájezdu je 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 Dvojrozhovor foto Oliver Pospíšil 1„Na naší radnici vždy vítězila slušnost“, shodují se nejdéle sloužící zastupitelé

Naše redakce se s koncem volebního období rozhodla krátce vyzpovídat dva nejdéle sloužící zastupitele naší čtvrti, kteří se po více než dvaceti letech rozhodli nekandidovat. Přečtěte si, v čem se podle Ivana Koláčného a Olivera Pospíšila například udělalo na řečkovické radnici nejvíce práce nebo kdy jim bylo v politice nejhůře.

Pánové, jak byste v jedné větě charakterizovali Řečkovice a Mokrou Horu?

Ivan Koláčný:
Nejkrásnější místo, které znám, kde prakticky celý život žiji a které je mým domovem.

Oliver Pospíšil:
Jako místo, kde by chtěl žít každý, kdo má všech pět pohromadě (úsměv).

V čem se podle vás za dobu vašeho působení na radnici udělalo nejvíce práce?

Ivan Koláčný:
V přeměně šedozelené spící městské části na severu Brna v pestré a atraktivní místo vyhledávané k bydlení. Zmizela stará Lachema, převzali a zvelebili jsme řečkovický zámek pro potřeby radnice a veřejnosti. Po letech letargie byly vzkříšeny k životu Vavřinecké hody. I díky naší podpoře máme v Řečkovicích jedno z nejprestižnějších gymnázií v ČR. Systematicky se staráme o bytové domy ve správě MČ a veřejnou zeleň. Díky schopnému vedení radnice získáváme finanční podporu pro revitalizaci sídlišť, pro rozvoj tělovýchovy a sportu.

Oliver Pospíšil:
Toho je docela hodně, ale na to nemáme prostor. Zdůraznil bych zlepšení stavu škol a školních hřišť. Regenerace obou našich panelových sídlišť pokračuje s každoroční jistotou. Abych se předvedl v sebeprezentaci, tak ještě jako náměstek primátora jsem se zasadil o dostavbu trvale rozestavěné samoobsluhy na Renčově, kde vznikl vcelku decentní bytový dům, který byl následně svěřen do správy městské části. Areál starého pivovaru se stal velmi oblíbeným přírodním amfiteátrem, kde to přes léto žije. Jak říkám, je toho hodně a práce v komunálu nikdy nekončí.
Kdy vám bylo nejhůře, a které okamžiky se vám naopak vybaví mezi nejpříjemnějšími?

12 Dvojrozhovor foto Ivan KoláčnýIvan Koláčný:
Nejhůře jsem se cítil v době své první kandidatury za tehdejší Hnutí za samosprávnou demokracii. Byl jsem nešťastný z neschopnosti obsadit vedení radnice při 40% zisku mandátů v zastupitelstvu. Na toto vítězství jsme tenkrát nebyli zcela připraveni. Následující spolupráce s KDU-ČSL však byla velmi dobrá. Za úspěch považuji zřízení a úspěšné dvacetileté vedení výstavní Galerie na radnici, stejně jako zpravodaje Řeč, jehož jsem byl řadu let šéfredaktorem. Přes odpor koalice se podařilo Moravanům v ZMČ ustanovit výbor pro národnostní menšiny, kde jsme postupně představili menšiny žijící v Brně a současně zavedli tradici přednášek o historii Moravy.

Oliver Pospíšil:
Pokud mám porovnat prostředí komunální politiky v naší městské části a na městě, tak je to jako rozdíl mezi říší květin a zvířat (úsměv). Nevybavuji si tady u nás okamžiky, které by se daly nazvat tak, že by mi bylo nejhůře. No a úplně nejlepší pocit mám vždycky, když se něco podaří a já jsem se o to zasloužil, třeba jen malým dílem. Před lety jsem navrhl, aby se nová ulička kousek od Billy pojmenovala po Járovi Cimrmanovi. Na slavnostní akt pojmenování ulice Járy Cimrmana se 11. 11. 2004 v 11 hodin sjelo velké množství lidí, novináři z celostátních médií, a hlavně – přijel Zdeněk Svěrák se svými kolegy z divadla. Klíčový byl kontakt na divadlo od Jiřího Mottla, mít Cimrmany na akci byl skutečně úžasný zážitek.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v květnovém čísle zpravodaje jsem se zmínil o podnětech z řad občanů žijících v ulicích Škrétova, Kremličkova, Renčova a v Duhových Polích. Jednalo se možnost případného zavedení stávající linky autobusu č. 65 do této lokality s cílem přiblížit zejména starším občanům městskou hromadnou dopravu. Děkuji všem, kteří reagovali na mou prosbu o sdělení názoru. Je určitě dobře, že se vás ozvalo tolik. Cením si toho, že žijeme v městské části, jejíž obyvatelé se o dění a život zajímají. Nikoliv překvapivě se sešly názory pro i proti, a to v poměru prakticky vyrovnaném. Dva hlavní argumenty odpůrců byly možný úbytek parkovacích stání v Renčově a celkové zvýšení intenzity dopravy. Nepochybně se jedná o záležitost, která není jednoduchá a černobílá. Projednávat ji proto ještě bude komise dopravy rady městské části, která navrhne radě řešení. Následně bychom jednali s dopravním podnikem. Ve snaze nerušit parkovací stání bude k projednání v komisi navrhováno, aby případně vznikla pouze jedna zastávka, a to až v horní části Renčovy ulice ve styku s oblastí Duhových polí. Stejně tak bude navrženo ohleduplné a minimalistické řešení z pohledu velikosti používaných autobusů – jednalo by se pouze o minibusy. Celkový výsledek však nyní nelze předjímat.

Poměrně často jsem se setkával s dotazem na využití školní budovy v Hapalově ulici, která v posledních letech zela prázdnotou. Jelikož vlastník budovy, jímž je Jihomoravský kraj, dlouho žádné konkrétní vize neměl, nebylo možné odpovědět konkrétněji. Teprve v loňském roce schválila Rada Jihomoravského kraje záměr využít tuto budovu pro potřeby Základní školy Štolcova. Jedná se o jedinečnou organizaci, a to i v celostátním měřítku, která vzdělává žáky s autismem. V současnosti se projednává stavební povolení na celkovou rekonstrukci školy - s vizí otevření v roce 2021. Je nepochybně dobře, že tato budova získá nejen důstojný vzhled, ale především najde smysluplné využití. Vzhledem k jejímu specifickému charakteru bude tuto školu navštěvovat mnohem menší počet žáků, než by tomu bylo u běžného školského zařízení. Nároky na dopravní obslužnost tak budou také nízké. Pro městskou část je určitě benefitem vznik nového parkoviště pro patnáct aut vedle školy. V dopoledních hodinách a po poledni bude sloužit pro potřeby školy, podmínkou radnice však je využití pro veřejnost odpoledne, večer a v noci. To pomůže zejména obyvatelům z Hapalovy ulice, Palackého náměstí a blízkého okolí.

Přeji Vám všem pohodový červenec i srpen, a těším se brzy osobně na viděnou. Třeba už na 27. Vavřineckých hodech, které se konají 10. – 12. srpna.
Marek Viskot, starosta

01 Slovo starosty foto 1Vizualizace rekonstruované školy na Hapalově ulici

06 Slovo místosatarosty foto stromHavarijní kácení na Palackého náměstí
Musím se přiznat, že tentokrát se mi můj pravidelný příspěvek nepíše vůbec lehce. Při pravidelné kontrole zdravotního a bezpečnostního stavu stromů v naší městské části bylo bohužel zjištěno, že javor v parku na Palackého náměstí velmi rychle ztrácí svou kondici. Urychleně jsme tedy zadali znalecký posudek, který bohužel obavy pracovníků našeho odboru životního prostředí potvrdil. Posudek jasně uvádí, že zdravotní stav stromu je významně narušený, na kmeni jsou patrné symptomy rozsáhlého napadení dřevní houbou. Odolnost proti vyvrácení je tak na úrovni havarijního stavu, je poškozen i kořenový systém. Posudek jasně doporučuje bezodkladné odstranění stromu z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti.
Javor roste hned u autobusové zastávky na velmi frekventovaném místě, proto jsme v zájmu zachování bezpečnosti nás všech přistoupili k jeho odstranění. V rámci připravované revitalizace parku bude tento strom adekvátně nahrazen.
Děkuji Vám všem za pochopení a přeji hezké léto a prázdniny.

 

06 Slovo místostarosty foto senioři 1Sportovní a společenské setkání seniorů
V sobotu 16. 6. se na ZŠ Novoměstská sešli senioři z naší městské části a z Komína na již tradičním sportovním klání, které i letos mělo příjemný průběh a nezbytný společenský rozměr. Všem zúčastněným moc děkuji za vytvoření přátelské atmosféry, a dovolte, abych za pomoc při organizaci zvláště poděkoval paní Boženě Trnkové, vedoucí sociálního odboru ÚMČ, a panu Mgr. Josefu Jelínkovi, řediteli ZŠ Novoměstská, který nám ve škole poskytl skvělé zázemí.

 

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

 

Na své 51. schůzi 6. června 2018 rada:
• schválila úpravy Provozního řádu sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, s účinností od 1. 7. 2018,
• v pokynech pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna požaduje zohlednit připomínky k projednávání konceptu nového Územního plánu města Brna, projednávané a schválené na VI. zasedání ZMČ dne 16. 6. 2011, a stanoviska a podmínky uplatněné MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ke změnám stávajícího ÚPmB (43. a 44. soubor změn),
• schválila smlouvu o nájmu areálu bývalého pivovaru a dalších nemovitých věcí s firmou V.M.EST, a. s., za účelem uspořádání kulturní akce „A-FEST IN PARK“ dne 23. 6. 2018,
• schválila smlouvu o nájmu areálu bývalého pivovaru s paní Lucií Kovářovou za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 15. 9. 2018.

Na svém XX. zasedání 21. června 2018 zastupitelstvo městské části:
• stanovilo na volební období 2018-2022 počet členů ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 23 a vytvořilo pro volby do ZMČ, konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018, jeden volební obvod,
• schválilo účetní uzávěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účetní období 2017,
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2017, a to bez výhrad,
• schválilo smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, jako kupujícím a Centrem lékařské péče, spol. s r. o., Vránova 172, Brno, jako prodávajícím, jejímž předmětem je převod staveb v areálu Vysočina, nezapsaných v katastru nemovitostí, za symbolickou 1 Kč.

Na své 52. schůzi 27. června 2018 rada:
• vzala na vědomí petici „NE PLOŠNÉMU zavedení Hejného metody do všech tříd Základní školy Brno, Horácké náměstí 13“ a schválila odpověď na petici,
• schválila poskytnutí prostoru k prezentaci subjektů zaregistrovaných do voleb do zastupitelstev v obcích – do Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – v zářiovém vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu ¼ strany pro každý subjekt za poplatek 3 000 Kč bez DPH, zaplacený předem,
• nesouhlasila s principem, kdy příjmy z fondu mobility připadnou městu a městským částem, na jejichž území zpoplatnění vzniklo, neboť zavedení rezidentního parkování a případných dalších opatření budou dotčeny i ostatní MČ,
• souhlasila s navrženou studií zástavby proluky na ulici Terezy Novákové s podmínkou, že území bude dopravně obsluhováno výhradně z ulice Terezy Novákové, s možností průjezdu na ulici Družstevní, nikoliv však do ulice Škrétova, kde požaduje zamezení průjezdu, nejlépe stavební úpravou a konstatovala, že autobusová zastávka MHD není v ulici Terezy Novákové ve vztahu k budoucím objektům na pozemku p. č. 49 nezbytná.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Uvedené funkční období zakončí výbor besedou se zástupci Svazu Vietnamců v Brně, která se uskuteční ve středu 12. 9. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva MČ, Palackého nám. 11.
Na závěrečné setkání se svými příznivci se těší za výbor pro národnostní menšiny
RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

5. září Mgr. Jarolínová Iva Panama a Kostarika 16:00
19. září Ing. Novák Jaromír Antarktida I 16:00
3. říjen Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. Solná komora 16:00
17. říjen Čefelín Jiří Sultanát Omán 16:00
31. říjen Mgr. Klementová Lollok Marie Nepál, trek kolem Manaslu 16:00
14. listopad Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Česko-saské pomezí 16:00
28. listopad Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Pobaltí 16:00
12. prosinec Vánoční besídka 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Blíží se období prázdnin a dovolených, což bývá obdobím, kdy mnozí z vás přemýšlí, jak to udělat po dobu své nepřítomnosti s péčí o nejstarší členy rodiny. Řešení nabízí Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno–Královo Pole. Našim cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy služeb: pečovatelskou službu v terénu, odlehčovací službu a denní centrum.
Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme tři druhy stravy – normální, diabetickou a žlučníkovou dietu. Oběd si mohou klienti dát buď přímo v jídelně, nebo vzít s sebou. Pro osamělé lidi je to i jistá forma společenského života a zejména tolik potřebného kontaktu s vrstevníky. Další možností je využití rozvozu stravy formou pečovatelské služby přímo do domácnosti klienta. Cena obědu je 52 Kč pro klienty pečovatelské služby a 59,80 Kč pro ostatní. Rozvoz obědů je realizován nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a státních svátcích. Předáním oběda dochází ke kontaktu s klientem, což slouží také jako každodenní kontrola.
Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služba. Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních potřeb. Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz a maximální doba pobytu je 3 měsíce.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnotně. Provozní doba je od 7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program.

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odboru sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Školní jídelna při ZŠ Brno, Novoměstská 21, příjme do pracovního poměru vyučenou nebo zaučenou kuchařku na plný úvazek. Nástup od 1. 9. 2018. Bližší informace na tel. 541 22 53 49, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

E. Flenderová

Městská část nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu bývalé kotelny při MŠ Měřičkova 46. Další informace poskytnou pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V současné době je objekt využíván společností AKVA-TERA.

Ing. Libor Stlouka, odbor správy majetku

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém čísle zpravodaje ŘEČ jsem ve výčtu nejvýznamnějších letošních investic zmiňoval druhou etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Cílem projektu je napravit dosavadní stav, kdy okolí bytových domů v této lokalitě je nevyhovující zejména z hlediska stavu chodníků a dalších zpevněných ploch. Součástí plánovaných prací je také vytvoření míst k posezení a odpočinku, sadové úpravy a nové dětské hřiště. Na uskutečnění čekali obyvatelé poměrně dlouho, ale dovolím si tvrdit, že se čekání vyplatilo. Odměnou za trpělivost je komplexní zvýšení kvality okolí bytových domů, a tím i zvýšení kvality života v této lokalitě. Vyčlenit v rozpočtu potřebné finanční prostředky nebylo jednoduché. Z celkové částky deseti milionů korun hradí osm městská část a dvěma miliony přispívá město Brno. Ve snaze ušetřit prostředky městské části jsme navíc požádali o dotaci Jihomoravský kraj. V současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby, která bude realizována od července do října.01 Slovo starosty foto 1 1

Zmíněná akce je svým způsobem pilotní, podobně bychom chtěli pozvednout i další lokality. Připravena je již revitalizace venkovních ploch v okolí bytových domů v Ječné ulici. Po dlouhých měsících se nám na tuto akci podaří velice brzy získat stavební povolení. Ještě letos bude opraven chodník před domy Ječná 28-36, v příštím roce pak projekt kompletně dokončíme. Obdobné kroky zvažujeme do budoucna například v okolí ulic Kárníkova a bratří Křičků. Ve výčtu projektů bych také nerad zapomněl na revitalizaci parku na Novém náměstí, která v internetovém hlasování městského participativního rozpočtu obdržela potřebných 300 hlasů. Postupuje tak do podzimního finále - a já děkuji všem, kteří tomu svou aktivitou pomohli.

Na závěr si dovolím vypíchnout novinku z oblasti školství. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Novoměstská jsme se rozhodli rozšířit spektrum služeb a nabídnout rodičům dětí v předškolním věku alternativu v podobě tzv. přípravné třídy. Jedná se o možnost, kterou mohou využít rodiče dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019. Pokud váháte, zda má vaše dítě ještě rok pokračovat ve školce, pak pro vás může být přípravná třída zajímavou variantou. Další informace naleznete v článku pana ředitele uvnitř zpravodaje a na webových stránkách školy.

Nádherné léto přeje
Marek Viskot
starosta

Na své 49. schůzi 25. dubna 2018 rada:
• schválila opravy těchto chodníků a schodišť v roce 2019 v následujícím pořadí (podle priority):
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje – schodiště ve směru k ul. Družstevní,
2. Vitáskova 10a – schodiště od ul. Renčovy,
3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem,
4. Boskovická 2-16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu,
5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné,
6. Renčova 2-8 – dlážděný chodník,
• schválila příkazní smlouvu se společností HYŠPLER DEVELOPING, s. r. o., jejíž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“.
Na své 50. schůzi 17. května 2018 rada:
• vzala na vědomí Strategii bydlení města Brna 2018-2030,
• projednala další kroky  v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Nejen právnické osoby, ale i živnostníci jsou podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) povinni nakládat s odpady, které vznikají z jejich činnosti, zákonem předepsaným způsobem. I oni je musí evidovat, třídit a odevzdat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
To bývá samozřejmostí u odpadů z výrobní činnosti. Ne všichni jsou si však vědomi toho, že podobná pravidla se vztahují i na odpad podobný komunálnímu, tedy odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, obsah odpadkových košů). Živnostník jej tedy nemůže odkládat do popelnic na směsný odpad nebo do kontejnerů na odpad tříděný, aniž by se zapojil do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady, uzavřel s obcí smlouvu a zaplatil příslušný poplatek.
Za využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí (tedy například odkládání kartonových krabic od zboží do kontejneru na tříděný odpad bez smlouvy), hrozí živnostníkům pokuta až do výše 300 000 Kč, pokud je jejich prohřešek odhalen pověřeným pracovníkem obecních či krajských úřadů a České inspekce životního prostředí, kteří provádějí kontroly.

Co tedy může živnostník s tímto odpadem dělat?
• Zvolí si vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, kterému vytříděné složky odpadu odevzdá.

• Zapojí se do systému v obci na základě písemné smlouvy. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi. V tomto případě není živnostník povinen vést průběžnou evidenci odpadů.

• Trochu zvláštní případ je elektroodpad, svým charakterem nebo množstvím podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností. Ten mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Více informací poskytne Odbor životního prostředí MMB.

06 Senior sport den Komín spol foto 1Sportovní a společenské setkání seniorů v Řečkovicích
V minulých letech se v Komíně uskutečnily velmi úspěšné ročníky sportovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic a Mokré Hory a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás všechny, kteří se k nám chcete připojit, pozval na letošní již 3. ročník tohoto setkání, tentokrát k nám do Řečkovic. Sportovní disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a náladě Vás účastníků. Sejdeme se v sobotu 16. 6. 2018 od 9.30 h na školním hřišti ZŠ Novoměstská. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše je plně hrazeno z prostředků městské části. Rádi Vás všechny uvidíme, zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové na tel. čísle 541 421 723.

 

06 Slovo místostrosty foto k druhému odstavci 1Významný jubilant naší městské části
V minulých dnech ve skvělé kondici oslavil 95. narozeniny veterán z 2. světové války a občan Řečkovic a Mokré Hory pan Vladimír Hrozný. Všichni si vážíme těch, kteří nám na jaře 1945 dopomohli k osvobození od nacistické okupace. Pan Hrozný je právě jedním z těch, kteří s tehdejší Rudou armádou bojovali při osvobozování Brna a jižní Moravy. Jsem rád, že jsem mu mohl poblahopřát osobně, spolu se členkami sociální a zdravotní komise naší městské části paní Lenkou Vystrčilovou a paní Danou Malíkovou.
ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

Od 25. května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), známé pod anglickou zkratkou „GDPR“. Vzhledem ke komplikacím, které nařízení způsobuje, jsme se rozhodli po letech ukončit pravidelnou rubriku JUBILANTI. Osobní gratulace jubilantům ze strany vedení naší městské části budou samozřejmě i nadále zachovány.

Od 25. května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), známé pod anglickou zkratkou „GDPR“. Vzhledem ke komplikacím, které nařízení způsobuje, jsme se rozhodli po letech ukončit pravidelnou rubriku JUBILANTI. Osobní gratulace jubilantům ze strany vedení naší městské části budou samozřejmě i nadále zachovány.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

o snaze zajistit finančně náročnou rekonstrukci mlatového hřiště při Novoměstské ulici jsem psal v ŘEČI několikrát. Bez prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu města Brna by si takovou investici naše městská část určitě dovolit nemohla. Jedinou reálnou cestou bylo zažádat o dotaci ze státního rozpočtu s tím, že se v případě úspěchu přidá i brněnská radnice. Podařilo se. Naše žádost obstála v celorepublikové konkurenci stovek jiných projektů. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak získáme deset miliónů korun a stejnou částkou přispěje město Brno.

Osobně mám z tohoto úspěchu obrovskou radost, neboť se jedná o zúročení mnoha let práce. Poměrně dlouho se nám na tomto poli nedařilo, byť z objektivních příčin. Například v roce 2016 jsme coby brněnská městská část vůbec o dotaci žádat nemohli. Platil princip „jedno město, jedna žádost“. V Brně tehdy dostala přednost jiná městská část. V roce 2017 byl zase zrušen celý dotační program. Rád bych tedy nyní poděkoval všem, kteří se na náročném procesu příprav podíleli.

01 slovo starosty foto 2Stavební práce začnou v květnu. Vybudováno bude fotbalové hřiště s umělým trávníkem třetí generace a běžecká dráha s doskočištěm. Na obrázku je znázorněna i tzv. druhá etapa, ve které je připraveno hřiště na volejbal či nohejbal a polovina kurtu s tenisovou stěnou. Tuto část bude možné realizovat v příštím roce.

Už za tři měsíce od zahájení stavby budeme schopni řečkovickým sportovním klubům, školám i veřejnosti nabídnout moderní hřiště s kvalitním povrchem, navíc s celoroční využitelností. Vychází nám to na konec srpna, buďme v kondici.
Marek Viskot
starosta