Na svém VIII. zasedání 27. února 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2019,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Ing. Martina Otčenáška a Petra Bořeckého,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 5184/3 o výměře 67 m2 v k. ú. Řečkovice (při ulici Gromešově) z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Brna.

Na své 18. schůzi 4. března 2020 rada městské části:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Název Kč
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 14 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 46 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 10 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 5 000
Frank Bold Kids z. s. (kultura a školství) 6 000
inBalance, z. s. 18 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (sportovní činnost) 40 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 25 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. (oddíl badminton) 28 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (sportovní činnost) 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z. s. 15 000
EkoCentrum Brno, p. s. 7 800
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 8 160
HORTUS, sdružení zahrádkářů, spolek 5 040
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 9 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu, spolek 1 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 30 000
Verbum et musica, spolek 8 000
Spolek Kultura a Management, z. s. 2 000
Mamma HELP, z. s. 17 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000
Pretium, z. s. 7 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 12 000
NADĚJE, pobočka Brno, spolek 12 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 6 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 6 000
Centrum naděje a pomoci, z. s. 2 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 8 000

• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“ nabídku předloženou společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace Palackého náměstí – přípravné práce (redukce a prořezy stávající zeleně)“ nabídku předloženou společností FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy“,
• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc - část pozemku p. č. 802 v k.ú. Řečkovice o výměře 367 m2 (zahrádka v lokalitě Cihelna),
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 3. 4. 2020,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 21. 5. 2020,
• schválila příkazní smlouvu se společností RPA Tender, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 000 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Na své 4. mimořádné schůzi 13. března 2020 rada městské části:

• vzala na vědomí informaci ředitelek mateřských škol o sníženém počtu přítomných dětí v mateřských školách zřizovaných městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vyhlášeného Bezpečností radou vlády ČR a souhlasila s uzavřením všech mateřských škol zřizovaných městskou částí s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení rodiče nově narozených dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 16. května 2020 se opět sejdeme v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, k uvítání nových občánků naší městské části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 20. dubna 2020 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření rušíme do odvolání všechny akce pro seniory. Tedy cyklus přednášek, setkání KLASU a veškeré kulturní akce domluvené pro KLAS, cvičení ve škole.

Informace o změně a dalším setkání bude uveřejněno aktuálně v ŘEČI.

V souvislosti s nynějšími omezeními sdělujeme, že dárkové balíčky pro jubilanty budou rozvezeny až po zrušení protiepidemických opatření.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. 5. 2020 Majáles 9.00 – 21.00 hod
23. 5. 2020 Full of life 14.00 – 22.00 hod
29. 5. 2020 Dětský den 15.00 – 19.00 hod
5.- 6. 6. 2020 Řečkovický festival minipivovarů
pátek 16.00 – 01.00 hod., sobota 8.00 – 01.00 hod.
12. 6. 2020 Řečkovický GREGORYFEST 17.00 – 01.00 hod.
13. 6. 2020 Brněnská Country fontána Řečkovice 2020
14.00 – 23.30 hod.
23. 7. 2020 CASTLE TOUR Brno 18.00 – 22.00 hod.
7. – 9. 8. 2020 Vavřinecké hody 2020
sobota od 9.30 do 02.00 hod., neděle 10.00 – 19.30 hod.
29. 8. 2020 Letní noc 19.00 – 02.00 hod.
12. 9. 2020 BRNĚNSKÝSTOOCK 12.00 – 24.00 hod.

Akce se budou konat pouze tehdy, budou-li odvolána současná opatření související s vyhlášením nouzového stavu. O konání uvedených akcí budete informováni v ŘEČI a na internetových stránkách městské části.

Bc. Petra Quittová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Ucelený přehled o problematice bytového bydlení můžou zdarma získat absolventi kurzu Domovnické preventivní minimum. Odborní lektoři je seznámí s novými trendy v zabezpečení, naučí je zvládat konfliktní situace a poskytnou jim potřebný právní základ pro chod domu. Komu jde primárně o ochranu před zloději, je pro něj připravený soubor doporučení s názvem Bezpečná adresa. Oba projekty připravila brněnská městská policie.

Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické preventivní minimum se navzdory názvu nemusejí hlásit zdaleka jen domovníci. Výrazně usnadní život i vlastníkům a správcům bytových domů, členům společenství vlastníků, bytových družstev i uživatelům obecních bytů. Důležité povědomí o chodu domu i svých právech a povinnostech tam načerpají také jednotliví nájemníci.
Školení se koná vždy ve středu od 15 do 18 hodin, a to mezi 16. zářím a 18. prosincem tohoto roku. Bližší informace o průběhu najdou zájemci na webu www.mpb.cz a hlásit se mohou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do naplnění počtu 25 účastníků. Tedy čím dříve, tím lépe.
Lekce se uskuteční v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na brněnské Riviéře v Bauerově ulici 7.

Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu, aby byl bezpečný, nestačí vždy jen zámky, čipy nebo alarmy. Jednotlivé prvky ochrany se navíc dají různě kombinovat a důležitou roli hraje i chování obyvatel domu. Vhodné přístupy shrnuje čtivý a přehledný manuál Bezpečná adresa. Každý si ho může stáhnout na www.mpb.cz nebo vyzvednout vytištěný na preventivně-informačním oddělení Městské policie v Bauerově ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné konzultace a zájemcům, kteří se oficiálně přihlásí na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , vystaví po splnění podmínek i certifikát Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů je signálem splnění náročných kritérií a pro zloděje varováním, že v tomto domě pochodí jen stěží.

Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republikové policie a hasičů, odborníci na zámkové systémy a technické zabezpečení nebo pracovníci organizace Práh jižní Morava. Díky tomu obsáhnou všechny důležité aspekty bezpečného bydlení. Program finančně podporuje statutární město Brno.
Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

fotka starosty oříznutáV posledních číslech zpravodaje jsem se věnoval rozpočtu městské části na tento rok jako celku, tedy z hlediska poměru příjmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší připravované investice. Na následujících řádcích se už zaměřím na první konkrétní oblast, která je pro radnici velmi důležitá – školství. Péče o budovy mateřských a základních škol a jejich rozvoj jsou tradičně jednou z nejvýznamnějších oblastí z hlediska investic městské části. Pojďme se proto podívat, které akce nás letos čekají.

Na prvním místě zmíním potřebnou rekonstrukci střech budov Základní školy Novoměstská. Akci jsme rozdělili na etapy pro její finanční náročnost a také kvůli snaze neomezit zásadněji provoz školy. Přes letní měsíce začneme pracovat na třech střechách z celkem šesti pavilonů školy, která byla otevřena v roce 1981. Na tuto akci se nám podařilo získat finanční příspěvek od města Brna ve výši 9 miliónů korun.

01 Slovo starosty foto 1 Tumaňanova 1Na novou školní zahradu se mohou po letních prázdninách těšit děti a pracovníci Mateřské školy Paraplíčko v Tumaňanově ulici v Mokré Hoře. Stávající školní dětské hřiště upravíme a rozšíříme. Novou barevnou herní plochu osadíme novými doplňky, jako jsou například trampolíny, skluzavka ve svahu, průlezný kopec nebo lezecká lana a úchyty. Zahradu navíc obohatíme dřevěným altánem a dalšími novými herními prvky v přírodním stylu, jako vrbový tunel či teepee. Samozřejmostí jsou nové výsadby zeleně. Samotné stavební práce zahájíme už ve druhé polovině června.

Do svých škol investuje na území naší městské části také Jihomoravský kraj. Koncem ledna začaly práce na rohu ulic Hapalova a Marie Hübnerové. Účelem stavby je adaptace areálu bývalé školy pro její nové využití jako speciální mateřské a základní školy a speciálního pedagogického centra pro děti s autismem. Jsem rád, že se daří držet harmonogram se záměrem otevření nových prostor v roce 2021 a že tato dlouho nevyužívaná budova nalezne smysluplné využití. Součástí stavby je také vybudování nového parkoviště s dvanácti parkovacími stáními. Mimo provozní dobu školy budou sloužit veřejnosti, což odpoledne, večer i přes noc této lokalitě nesporně velmi pomůže. Chápu, že jste se na mne v souvislosti s budovaným parkovištěm obraceli s žádostí o vysvětlení nutnosti kácení třinácti stromů. S ohledem na legislativu a specifické potřeby dětí z této školy se ale bohužel nenabízela jiná reálná varianta. Samozřejmostí je, že byla stanovena náhradní výsadba v počtu devatenácti nových stromů.

Marek Viskot
Váš starosta

Vizualizace nové podoby školy – pohled z ulice M. Hübnerové

01 Slovo starosty foto 2 1

ReneCernyFPředevším obyvatelé Měřičkovy a Kunštátské ulice, ale také rodiče dětí z Mateřské školy Měřičkova si zřejmě budou pamatovat debaty o podobě budovy bývalých jeslí. Proti tehdejšímu návrhu z roku 2017 se zvedla vlna odporu ze strany tamních obyvatel, velké výhrady mělo i vedení městské části. Jen připomenu, že tehdejší vlastník chtěl na pozemku vedle školky vybudovat pětipatrovou budovu polikliniky. Hlavní výtky směřovaly právě proti počtu podlaží, ale zejména proti více než 60 parkovacím stáním, umístěným na povrchu těsně vedle školní zahrady. Rovněž samotná myšlenka polikliniky a s ní spojená vysoká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel vzbuzovala nesouhlasné reakce.
Co je nového? Předchozí vlastník od svého záměru ustoupil a pozemky s budovou prodal poměrně známému brněnskému developerovi. Ten na radnici zaslal žádost o vyjádření městské části ke svému záměru, který se na první pohled od svého předchůdce výrazně liší. Jeho návrh má pouze tři patra a zdaleka nepůsobí v dané lokalitě tak šokujícím dojmem jako záměr předchozího vlastníka. Přesto má vedení městské části jako účastník stavebního řízení k tomuto záměru zásadní výhrady. Nedávno jsem vás informoval o mimořádných návrzích na změny územního plánu. Patří do nich i objekt bývalých jeslí, a je tedy docela možné, že tento pozemek bude nově čisté bydlení. Znamená to tedy, že nový vlastník projektuje třípodlažní bytový dům s podzemním parkováním.
Na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru, nazvanému Dům GALÉN Měříčkova, předložené společností Properity Salaso, s. r. o. rada městské části (RMČ) nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním. Z tohoto důvodu RMČ požaduje předložení studie oslunění sousedního pozemku mateřské školy s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období. RMČ rovněž nesouhlasí s dopravním připojením stavby (příjezd do podzemních garáží) z ulice Kunštátské a trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 školka článek

Na své 16. schůzi 22. ledna 2020 rada:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2019,
• schválila
smlouvu o poskytnutí licence k pořadům se společností Brno TV, s. r. o., se sídlem Moravské nám. 127/3, Brno, na dobu neurčitou,
• vybrala
jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností,
• schválila
uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2020“ s MUDr. Pavlem Kopřivou - FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí za účelem pořádání uvedené kulturní akce dne 13. 6. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno–Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 23. 5. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem Pavlem Řehořem za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ dne 12. 6. 2020,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o prověření možnosti realizace světelné signalizace na křižovatce u konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích v rámci projektu Dopravní telematika 2021-27,
• schválila
záměr pronajmout garáž č. e. 1476, která je součástí pozemku p. č. 815/18 o výměře 19 m2 v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“), za minimální cenu 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Na své 17. schůzi 12. února 2020 rada:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měřičkova 46 na prostory MŠ“ nabídku předloženou společností RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• souhlasila
s umístěním prodejního stánku s pečivem na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Medlánecké (na konečné tramvaje č. 1) na dobu určitou 1 roku,
• souhlasila
s uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s paní Lucií Kovářovou za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 12. 9. 2020,
• schválila
smlouvu o nájmu pozemku p. č. 814 o výměře 1 463 m2 v k. ú. Řečkovice, se společností ALUTREND, s. r. o., se sídlem Kuřimská 1926/21a, 621 00 Brno, na dobu určitou do 31. 12. 2021,
• schválila
výpověď nájmu nebytových prostor o celkové výměře 77,16 m2 v budově č. p. 702 (bývalá hasičská zbrojnice, Palackého nám., Brno), která je součástí pozemku p. č. 2351, k. ú. Řečkovice, sjednaného nájemní smlouvou ze dne 27. 6. 2013 se společností OteSound, s. r. o., se sídlem Klatovská 424/22, 602 00 Brno,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, a současně uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru nazvanému „DŮM GALÉN MĚŘIČKOVA“, předložené společností Properity Salaso, s. r. o.
1. nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním,
2. požaduje předložení studie oslunění pozemku MŠ (s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období),
3. nesouhlasila s dopravním připojením stavby z ulice Kunštátské, trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Dana Filipi, místostarostka

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 30. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 31. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 1. 4.
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, , RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 2. 4.
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“
TERMÍN: 3. 4.
Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 6. 4.

Opět se těšíme na naše seniory s cyklem březnových přednášek. Přednášky budou v budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v místnosti zastupitelstva. Přidáváme i první dubnovou přednášku, než se k Vám dostane naše dubnové vydání.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

4. března 2020 Ing. Jaromír Novák Gran Canaria od 15.00 hod.
11. března 2020 Ing. Jana Krutilová Borneo od 15.00 hod.
18. března 2020 Ing. Lumír Sochorec Sultanát Omán od 15.00 hod.
25. března 2020 doc. RNDr.Jaromír Kolejka, CSc. Kujbyšev/Samara od 15.00 hod

1. dubna 2020 Ing. Lumír Sochorec Perly uloupené na cestách od 15.00 hod.

V loňském roce byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou došlo k některým podstatným změnám ve správě místních poplatků, mimo jiné také v případě poplatku ze psů. Následně vydalo statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 17/2019 o místních poplatcích, která tyto změny reflektuje.
Zásadní změnou proti dosavadní právní úpravě je definice nároku na sníženou sazbu poplatku ze psa. Na tuto sníženou sazbu, která činí na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora v základní výši 200,- Kč ročně, má nově nárok každý držitel psa starší 65 let, ale už nikoliv poživatel důchodu, jako tomu bylo doposud. Naproti tomu byl rozšířen okruh osob s úplným osvobozením od poplatku – nově jsou úplně osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. V praxi to znamená, že držitelům psů, starším 65 let, kteří dosud platili plnou sazbu poplatku, bude pro rok 2020 poplatek snížen na částku 200,- (případně 300,- Kč v případě druhého a dalšího psa). Naproti tomu poplatníkům mladším 65 let, kterým byla stanovena nižší sazba z titulu poživatele důchodu, který byl jediným zdrojem příjmu, bude sazba poplatku upravena na standardní základní sazbu podle bydliště, tedy 600,- nebo 1500,- Kč. Pokud takový držitel psa, mladší 65 let, je zároveň držitelem průkazu ZTP, případně ZTP/P je nutné, aby v případě že si přeje zachovat sníženou sazbu, v nejkratším možném termínu předložil tento průkaz pracovníkovi ekonomického odboru úřadu MČ, který vede evidenci psů a správu poplatků.

Pro úplnost uvádíme ještě aktuální sazby poplatků ze psů:
1) Základní sazba rodinný dům 600,- Kč
2) Základní sazba bytový dům 1 500,- Kč
3) Osoby starší 65 let 200,- Kč
Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dále jsou od poplatku osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů a držitelé záchranářských psů.
Po dobu jednoho roku od data převzetí je od poplatku osvobozen držitel psa z útulku.

Pavel Hvižď
ekonomický odbor

10 Výstava na radnici fotoRichard Píše Obrazy
V březnu v Galerii Na radnici přivítáme malíře Richarda Píše, který se představí malou ukázkou své tvorby. Hlavní častí této výstavy jsou velké obrazy inspirované ročními obdobími.
Malíř začínal jako realista, krajinář a milovník geometrie, a proto propojuje tyto světy. Nechává se inspirovat duší, sluncem a krásami života. Proto se také jeho tvorba ubírá přes strohou abstraktní krajinu a lodičky až k realistickým křivkám těl. Svými obrazy mapuje cestu vlastního života.
Rychlost světa a čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně oddělit podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje, a jít s darem shůry za štěstím a naplněním.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 13. března v 17 hodin a potrvá do neděle 22. března 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Obyvatelé městské části Řečkovic ví, jak zlepšit své okolí. V minulých ročnících Dáme na vás podali několik nápadů, jak oživit své město. Procházet se mohou obnovenou topolovou alejí v Zamilovaném hájku a v realizaci je vybudování nové kryté sportovní haly v areálu Základní školy Novoměstská.
Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřišť, stromů, softwarů, aplikací apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dáme na vás v roce 2020:
- celková částka na realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste zjistit například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda poradí, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
- projekt musí být realizován na majetku města Brna,
- termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu,
- finálové hlasování proběhne od 1. 11. do 30. 11. 2020.

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.
Přijďte tvořit projekty společně!
V úterý 31. března od 17:00 hodin proběhne veřejné setkání (workshop) v Urban centru na Mečové 5. Zde budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí, tvořit projekty společně nebo se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

1. 5.2020          Majáles
23. 5. 2020       Full of life
29. 5.2020        Dětský den
5.- 6. 6.2020     Řečkovický festival minipivovarů
12. 6.2020        Řečkovický GREGORYFEST
13. 6.2020        Brněnská Country fontána Řečkovice 2020
23. 7. 2020       CASTLE TOUR Brno
7. – 9. 8.2020   Vavřinecké hody 2020
29. 8.2020        Letní noc
12.9.2020         BRNĚNSKÝSTOOCK

hruzaV roce 2020 budeme do naší městské části investovat ještě více

V prosinci uplynulého roku schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2020. Můžete se s ním blíže seznámit i na internetových stránkách našeho úřadu. Ruku v ruce s tím byly schváleny i rozpočty příspěvkových organizací (mateřských a základních škol), které zřizuje městská část. Všem organizacím se podařilo v rámci tohoto rozpočtu zvýšit oproti roku 2019 příspěvek na jejich činnost. Celkově nový rozpočet lze v kontextu minulých let i ostatních brněnských veřejných rozpočtů hodnotit jako proinvestiční, když poměr kapitálových výdajů tvoří více než 41 % celého rozpočtu. Prioritními oblastmi výdajů rozpočtu nadále zůstávají oblasti jako bydlení a komunální služby, školství nebo činnost místní správy.

Celkové příjmy byly naplánovány ve výši 113,6 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 122,3 mil. Kč. Plánované vyšší výdaje jsou kryty z přebytků minulých let. Nicméně dlouhodobá praxe při schvalování rozpočtu městské části ukazuje, že závěrečný účet (skutečnost za daný kalendářní rok) obvykle končí v mírném přebytku či mírném deficitu. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje spíše v tu chvíli převážně s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci rozpočtu. Významnou část našeho rozpočtu totiž tvoří transfery, které jako příjmy navíc každoročně zajištujeme od státu, města Brna či Jihomoravského kraje.

Na straně příjmů se nejvíce daří zvyšovat přijaté investiční transfery, jejichž objem v roce 2020 by měl narůst o víc než 27 mil. Kč ve srovnání s loňským schváleným rozpočtem. Z toho objem neúčelové dotace ze strany města Brna opět stoupne, a to o víc než 2 mil. Kč. Příjmová stránka rozpočtu si polepší o více než 8 mil. Kč díky zvýšení příjmů na základě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti. Rostou ale i daňové a nedaňové příjmy městské části, a to meziročně o více než 1 mil. Kč oproti roku 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou tak plánovány vyšší o více než 28 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019 a jejich zvýšení se promítne zejména do růstu investic.

Meziroční zvýšení celkových výdajů je plánováno zodpovědně, s ohledem na celkovou bilanci rozpočtu. Promítne se to například ve školství, do kterého půjde o téměř 7 mil. Kč více než roce předchozím, a to jak na běžný provoz, tak zejména na potřebné investice a rekonstrukce. Kvalitní školství a jeho zázemí je pro vedení radnice dlouhodobou prioritou. Další významné zvýšení plánujeme v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde se počítá s meziročním nárůstem o více než 21 mil. Kč. Projeví se to například v revitalizaci parku na Palackého náměstí, dokončení ploch v Ječné ulici či například v další regeneraci bytového fondu městské části a v dalších věcech. O více než milion korun navíc půjde také do oblasti ochrany životního prostředí. Pokračujeme například v investicích do kontejnerových stání pro sběr tříděného odpadu, do drobného majetku (lavičky, odpadkové koše apod.), do údržby a rozvoje zeleně nebo v příspěvcích na činnost místní správy. Mírně si polepší také ostatní kategorie, jako například doprava, která zahrnuje opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.), kultura či sociální služby. Cílem naší radnice je maximální informovanost a otevřenost. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Filip Hrůza
místostarostaReneCernyFJiž před začátkem vánočních svátků byla dokončena investice Brněnských komunikací na Palackého náměstí. Minulostí by se tak mělo stát živelné parkování aut na komunikaci procházející Palackého náměstím, kde byla situace složitá pro chodce i autobusy MHD. Byl vytvořen nový ostrůvek a došlo k přesunu nevhodně a nebezpečně umístěného přechodu pro chodce. Parkovací místa v této lokalitě chybět nebudou, spíše naopak. Projekt revitalizace Palackého náměstí řeší nová parkovací místa po zbourání nepotřebné a nevyhovující hasičské zbrojnice v zadní části náměstí, přiléhající k ulici Prumperk. Parkování v této lokalitě tak dostane svůj řád a stane se bezpečnějším. Tato investice bude zahájena již letos.

02 foto 2 1
Nová organizace parkování na Vránově před Centrem lékařské péče
Na parkoviště před Centrem lékařské péče na Vránově (poliklinika, lékárna) byla umístěna již v minulosti avizovaná nová dopravní značka, která upravuje parkování v této lokalitě. Nově je umožněno parkování pouze po dobu dvou hodin a je vyžadováno umístění parkovacího kotouče za přední sklo automobilu. Na kotouči, pomocí hodinových rafiček, jednoduše vyznačíte dobu příjezdu. Městská policie bude dodržování nového dopravního značení kontrolovat. Chceme tak umožnit zejména občanům naší městské části pohodlné zaparkování během návštěvy lékaře a lékárny. Od tohoto opatření si naopak slibujeme ukončení celodenního a někdy i delšího parkování automobilů mimobrněnských řidičů, kteří zde odkládají svoje vozidla a využívají tak blízkosti MHD u předmětného parkoviště. Novou úpravu budeme sledovat a vyhodnocovat její účinnost.

02 foto 1
Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém VII. zasedání 19. prosince 2019 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2020,
• schválilo žádost městské části o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o směny a bezúplatný převod pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2020: 27. 2., 16. 4., 18. 6., 17. 9., 17. 12.

Dana Filipi, místostarostka

04 Přednáška fotkyV druhé půlce prosince se uskutečnila poslední z cyklu odborných přednášek na radnici, která se tematicky věnovala problematice známých i těch méně známých zvyků Vánoc v podání paní dr. Polákové. Vánoční přednáška však byla tentokrát obohacena i o ukázkovou vánoční dílničku, zaměřenou na tvorbu svíček od Ivany Bláhové a Zuzany Tuškové z DDM Helceletka - pobočky Frikulín - nebo o vánoční knižní poradnu a kvíz zaštítěné Jitkou Fukalovou z pobočky Knihovny Jiřího Mahena v naší městské části. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat všem, kteří pomohli úspěšně zrealizovat tento pohádkový předvánoční večer na radnici, a také všem, kteří se jej zúčastnili, a věřím, že se tím třeba i založila jedna další příjemná tradice Vánoc v Řečkovicích a Mokré Hoře. Přeji Vám všem vše dobré do nového roku!

Filip Hrůza
místostarosta