Na své 44. schůzi 29. listopadu 2017 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky elektřiny a plynu v roce 2018 se společností Teplárny Brno, a. s.,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovického festivalu minipivovarů) dne 9. 6. 2018,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s panem Karlem Malanou za účelem pořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 20. 1. 2018.
Na své 13. mimořádné schůzi 14. prosince 2017 rada:
• jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké nám. 13, Mgr. Michaelu Malinovou a p. Oldřicha Gardáše, a Základní školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Vítězslava Nekováře.


Na svém XVII. zasedání 14. prosince 2017 zastupitelstvo městské části:
• schválilo termíny svých zasedání v roce 2018: 22. 2., 19. 4., 21. 6., 13. 9.,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 7 mil. Kč na akci Revitalizace plochy bytové zóny ulice Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa,
• schválilo návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 s příjmy 84,012 mil. Kč, výdaji 92,006 mil. Kč a financováním 7,994 mil. Kč,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, tyto akce: Řečkovický rockfest, při kterém se v noci ze soboty 2. 6. 2018 na neděli 3. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci ze soboty 9. 6. 2018 na neděli 10. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 16. 6. 2018 na neděli 17. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 11. 8. 2018 na neděli 12. 8. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod., Letní noc, při které se v noci ze soboty 1. 9. 2018 na neděli 2. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta