fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

čas letí tak neúprosně, že mi to přijde skoro jako včera, když jsem do ŘEČI psal článek o rozpočtu naší městské části. Najednou tu máme rok nový a s ním i čerstvě schválený rozpočet verze 2018. Protože se jedná o stěžejní záležitost pro fungování každé městské části, dovolte mi, abych se tomuto tématu v lednovém čísle zpravodaje věnoval na prvním místě.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet s celkovými příjmy 84 milionů a výdaji 92 milionů korun. Jelikož lze očekávat další příjmy v průběhu roku, není třeba se obávat schodkového rozpočtu. Podobné to bylo také v předchozích dvou letech, kdy jsme vždy končili s mírně přebytkovými rozpočty.

Které nové významné investice nás letos čekají? Jedná se o druhou etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Tato rozsáhlá akce zahrnuje opravu stávajících chodníků, nezbytné sadové úpravy a zatravnění dnešních asfaltových ploch. Vznikne také nové dětské hřiště a místa k posezení. O krůček pozadu je akce obdobného charakteru v okolí bytových domů v Ječné ulici. Zde vyřizujeme potřebná povolení. Jedná se také o finančně náročnou akci, cílem je určitě letos začít první etapou (chodníky, komunikace).

01 Slovo starosty foto1 1Co se školství týče, na rekonstruované plochy se může těšit škola v Uprkově ulici. Víceúčelové hřiště se dočká nového povrchu a vedlejší dětské hřiště bude osazeno novými herními prvky. Součástí projektu je také venkovní učebna, kterou žáci a učitelé jistě rádi využijí především za hezkého počasí. Mezi další významné akce řadíme rekonstrukci elektroinstalací ve školce v Kárníkově ulici a zastřešení vstupu a opravu zpevněných ploch u školy v ulici Novoměstské.

V rámci provozních výdajů pokračujeme ve zvyšování prostředků na opravy chodníků (konkrétně půjde o opravy v ulicích Novoměstská, Renčova, Kárníkova, Žitná, Horácké nám.). Posílení této položky bylo nepochybně potřeba, proto letos zvyšujeme celkovou částku o třiatřicet procent na čtyři miliony korun. O deset procent, na částku půl milionu korun, zvyšujeme též příspěvky spolkům. Jedná se o organizace, jejichž práce využíváme prakticky všichni, ať už přímo my, nebo naše děti (Junák, Sokol, Pionýr, Knihovna Jiřího Mahena, Orel, TAK Hellas, SK Řečkovice a mnoho dalších).

V rozpočtu je myšleno také na přípravu nových projektů v letech následujících. Vyzdvihl bych například projektovou přípravu hřiště na Cupákově nebo Boskovické. Vyčleněna je též položka na studii budoucí podoby areálu Vysočina (zpevněné plochy před bývalou lékárnou, prostranství vedle sokolovny a další části).

01 Slovo starosty foto 2 1Mnozí z vás jste volali po rozšíření provozu linky autobusu č. 65. Náš požadavek byl Dopravním podnikem města Brna vyslyšen a zapracován do jízdních řádů. Od 10. prosince tak autobus ke smyčce pod hřbitovem zajíždí i v nepracovní dny od 7:30 do 21:30.

Závěrem chci poděkovat vám všem, kteří jste hlasováním v rámci participativního rozpočtu města Brna podpořili projekty z Řečkovic a Mokré Hory. Bylo vás skutečně hodně a s blížícím se termínem konce hlasování se nám dařilo, i díky facebookovým stránkám městské části, počty hlasů zvyšovat. V ostré konkurenci 84 návrhů z celého města uspěl záměr Obnova topolové aleje v Řečkovicích (Zamilovaný hájek), který skončil na čtvrtém místě a bude tak uskutečněn. Těsně pod čarou se umístil návrh Revitalizace parku na Novém náměstí, který je první v seznamu nepodpořených, a má tak podle mého názoru slušnou šanci na získání podpory v druhém kole, pokud se ukáže, že některý z návrhů nad ním je v praxi neproveditelný. I kdyby se tak nestalo, jedná se o projekt, jehož realizaci podporuji a pevně věřím, že se ho v relativně krátkém čase podaří uskutečnit pravděpodobně z úrovně naší radnice. Inspirací do budoucna zůstávají také ostatní navržené projekty, které potřebného počtu hlasů nedosáhly. Děkuji všem, kteří s jednotlivými nápady přišli.

Vše dobré do nového roku přeje
Marek Viskot
Starosta

Popisek pod fotku 1: V létě se nového hřiště dočkají žáci na Uprkově
Popisek pod fotku 2: Okolí domů na Družstevní projde výraznou proměnou