Čtenáři, kteří před Vánocemi měli co do činění s poštou, mi jistě dají za pravdu, že s Českou poštou se člověk věru nenudí. Přes včasné předání z tiskárny a všechna smluvní ujednání probíhala distribuce prosincového vydání zpravodaje Řeč s několikadenním zpožděním až do poloviny měsíce. S ohledem na všeobecný předvánoční kolaps služeb České pošty jsme se snažili situaci pochopit a byli jsme rádi, že vánoční vydání dorazilo k lidem ještě do Vánoc.
S ohledem na odstávku tiskárny přes Vánoce bylo lednové číslo Řeči připravováno s větším předstihem a do skladů pošty byly vytištěné zpravodaje přivezeny těsně před Štědrým dnem. Říkal jsem si, že by bylo skutečně hloupé, kdyby lidé obdrželi opožděně prosincovou Řeč v polovině měsíce a za dva týdny, tedy na konci prosince, dostali předčasně už lednovou Řeč. Do zakázkového listu jsme tedy velmi výrazně uvedli požadavek na roznos zpravodaje od 2. ledna 2018. Protože nás provázely jisté pochybnosti o fungování našeho distributora, pojistili jsme tento náš standardní požadavek ještě e-mailem velmi ochotné obchodní manažerce České pošty. Když jsem 29. prosince našel ve schránce lednovou Řeč, málem mě museli křísit.
K rukám obchodní manažerky jsem zaslal stížnost na špatně provedený roznos zpravodaje. Ing. Stejskalová ve své odpovědi mimo jiné uvedla: „Šetřením bylo zjištěno, že u dvou listovních doručovatelů byl roznos proveden již 29. 12. 2017. Tedy před termínem roznosu. Při kontaktování dvou daných doručovatelů bylo zjištěno, že chtěli předat pracoviště s co nejmenším počtem RIPM k doručení, a proto Zpravodaj ŘEČ doručili před termínem roznosu, oba doručovatelé ukončili pracovní poměr u České pošty, s. p. k 31. 12. 2017.“ Namítl jsem, že dřívější roznos musel být u více než dvou uváděných řečkovických okrsků, protože já bydlím na Mokré Hoře. V následující reakci paní inženýrka uvedla: „Na základě Vašeho sdělení jsem nechala prověřit i roznos v Mokré Hoře, zda bylo doručeno před termínem roznosu. Paní vedoucí příslušného depa zjistila, že opravdu došlo k pochybení další ze stálých pracovnic a vyvodila z tohoto pochybení patřičné důsledky. Bohužel příslušná dodejna pro Řečkovice, Mokrou Horu, Královo Pole je nyní ve velké personální krizi a všemi silami se snaží zajistit kapacitně doručování. Zpravodaj ŘEČ zaměstnanci dodejny v dobré víře roznesli předčasně, protože se mylně domnívali, že to bude v dobré víře. Vedoucí dodejny i doručovatelé byli opakovaně poučeni o nutnosti dodržování sjednaného termínu roznosu. Nastalé situace velice litujeme a za způsobené nepříjemnosti se Vám zdvořile omlouváme. Celá záležitost byla s vedoucími pracovníky specializované dodávací pošty Depo Brno 73 důrazně projednána a zároveň byla neprodleně přijata opatření k zabránění opakování tohoto nedostatku. Vůči odpovědným doručovatelům bylo postupováno v souladu s vnitřními směrnicemi.“
Doufejme, že náprava nedostatků nebude znamenat to, že si na dodejně zafixují, že pokud dodají do Řečkovic zpravodaj brzy, bude zle, a tak budou roznos v dobré víře zpožďovat😊.

Oliver Pospíšil, místostarosta