Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory. Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050? Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinujícím různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou vizí a strategií #brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny. V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, který určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech. Na jaře začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata a další aktivity pro zapojení obyvatel města. První veřejné debaty se uskuteční již v únoru. Na té první bude diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste odpovědět na otázku. Máte již svůj online účet Brno iD? Že nevíte, o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes 50 000 Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart City v Evropě. Více o Brno iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se do nejen do další fáze tvorby #brno2050. Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro oblast Smart city