ReneCernyFBOJ PROTI ČERNÝM STAVBÁM
Spousta z nás se jistě setkala s provedenou stavbou, která neodpovídala stavebnímu povolení. Vzniká tak často podoba objektu, která vůbec neodpovídá původnímu projektu, ostře vybočuje z okolní zástavby, svým umístěním je nevhodná a mnohdy znehodnocuje bydlení v blízkém okolí. Pro tyto případy se už dávno vžil termín černá stavba. O tyto černé stavby se pak často vedou letité soudní spory mezi vlastníkem a příslušným stavebním úřadem a účastníky stavebního řízení. V případě, že soudní spor dopadne ve prospěch stavebního úřadu, stojí ten nezřídka před těžko řešitelnou situací. Nepovolenou stavbu musí odstranit na svoje náklady a teprve poté může tyto náklady uplatnit vůči vlastníkovi. Jenomže městské části velmi často těžko hledaly ve svých rozpočtech rezervy na tyto účely, pro některé je takové odstranění černé stavby dokonce zcela mimo jejich finanční možnosti. Vítáme proto rozhodnutí města Brna zřídit fond na likvidaci nelegálních staveb, prozatím naplněný částkou 10 milionů korun. Umožní to všem městským částem efektivněji a rychleji bojovat proti černým stavbám. Po uplatnění nákladů na odstranění nepovolené stavby vůči vlastníkovi budou vymožené finanční prostředky vráceny do fondu. Jsme navíc přesvědčeni, že schopnost radnic odstraňovat černé stavby mnohé ze stavebníků nerespektujících stavební povolení od jejich konání odradí.

Mgr. René Černý, místostarosta