Na své 45. schůzi 24. ledna 2018 rada:
• Konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Horácké nám. 13, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Paraplíčko – Tumaňanova 59 a odvolání některé z ředitelek,
• schválila smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti s městskou částí Brno-Ořešín,
• schválila příkazní smlouvu se společností S–Invest CZ, s. r. o., jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Škrétova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Středisko OS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Kárníkova za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 22. 5. 2018,
• souhlasila s uspořádání orelského Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018, souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech souvisejících s touto akcí, schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru se spolkem Orel za účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta