fotka starosty oříznutáFunkční období současného zastupitelstva je ve své poslední čtvrtině, vyzpovídali jsme proto starostu Marka Viskota, abychom společně zrekapitulovali významná témata, která se dotýkala a dotýkají života v naší městské části.

Pane starosto, nacházíme se ve čtvrtém, posledním roce funkčního období. Co se povedlo, co se daří, co se nedaří?

Když jsem se před lety ujal úřadu, tak jsme si s kolegy stanovili tři základní oblasti, které považuji za klíčové pro zdravý rozvoj naší městské části – investice do školství, podpora rodin s dětmi a otevřenost radnice občanům. V běžném životě jsou čtyři roky relativně dlouhá doba, ale z pohledu rozvoje obce jde o velmi krátké období. Příkladem oblasti, kde se nám opravdu daří, je podpora a rozvoj mateřských a základních škol, hrdý jsem i na 14 dětských hřišť, které jsme upravili a rozšířili o řadu herních prvků. Je ale celá řada projektů, jež se projeví až v dlouhodobější perspektivě, krásným příkladem je centrum Vysočina…

Středisko Vysočina opravdu není zrovna chloubou Řečkovic, seznamte nás podrobněji se záměry radnice s tímto frekventovaným místem.

Situace v celém středisku je nešťastná, neboť je rozděleno mezi pět různých majitelů, což naši vizi pozvednutí celého místa dosti komplikuje. První fázi jsme zahájili v roce 2015 vybudováním parkoviště před lékárnou a ordinacemi, minulý rok jsme zahájili a začátkem nového roku dokončili rekonstrukci venkovních prostor před Billou, drogerií a novou restaurací. Za velmi dobrou zprávu a úspěch radnice považuji, že jsme v lednu získali do správy pozemky pod budovou Centra lékařské péče a za ní (bývalá lékárna). Na první pohled možná fádní informace, ale jedná se o první a velice důležitý krok k tomu, abychom i této části střediska mohli v budoucnu vetknout atraktivnější podobu. Postupně chceme v následujících letech docílit pozvednutí tohoto místa, aby bylo výstavní částí Řečkovic. I radnice ale musí dodržovat veškeré zákony a nařízení, takže budu-li velmi optimistický a nedojde-li po podzimních volbách ke změně strategie ze strany radnice, tak odhaduji, že celková realizace se naplní mezi lety 2020 a 2021.

01 Rozhovor se starostou foto zastávka 1Na konečné stanici tramvaje stavební práce pokračují. Co všechno nás čeká na tomto významném místě?

Máme zde nový přechod pro chodce. Opravili jsme chodníky a další zpevněné plochy a ve spolupráci s Dopravním podnikem přístřešek a budovu se zázemím pro řidiče. To jsou investice města a městské části. Soukromý investor letos dokončí čtyřpatrový polyfunkční dům na rohu Banskobystrické a Medlánecké ulice. A na jaře by měla začít rozsáhlá rekonstrukce budovy gymnázia. Tak vynikající škola si adekvátní zázemí nepochybně zaslouží. Celá lokalita konečné stanice těmito kroky dostává výrazně novou podobu.

Zmínil jste řečkovické gymnasium. Jaký k němu máte vztah jako bývalý absolvent?

Jednoznačně pozitivní. Tato škola se aktuálně řadí mezi vůbec nejlepší v celé České republice. Jsme na to na radnici samozřejmě patřičně pyšní, ale poděkování patří jednoznačně vedení školy a pedagogickému sboru. Některé učitele si pamatuji ještě z dob studií. Právě na řečkovickém gymnáziu jsem se vlastně začal aktivně zajímat o dění v městské části a jsem za to velmi vděčný.

V úvodu jste zmínil, že za jednu z hlavních priorit považujete právě školství. Co tedy může říci o mateřských a základních školách v městské části?

Celý svůj život považuji vzdělávání za základní předpoklad pro šťastný a úspěšný život člověka a mateřské a základní školy jsou v tomto absolutně nenahraditelné, proto vždy byly a budou mojí prioritou. V posledních letech jsme kompletně zrekonstruovali elektroinstalace a sociální zařízení na základní škole Novoměstská, školka na Měřičkově se těší z nové zahrady. Celkově jsme jako městská část jenom za poslední tři roky do škol investovali okolo dvaceti milionů korun a v investicích chceme pokračovat i letos - zmínil bych například rekonstrukci školního hřiště a zahrady u budovy v Uprkově ulici, rekonstrukci elektroinstalace ve školce na Kárníkově či přípravu projektové dokumentace úpravy zahrady školky v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře. Rád bych též zdůraznil, jak jsem nesmírně hrdý na to, že se nám v poslední době povedlo na naše školy přivést vynikající ředitele a prestiž našich škol pod jejich vedením každým dnem roste.

Vidím, že tímto tématem opravdu žijete, ale co další oblasti života v městské části?

Omlouvám se, ale musím nejdříve zareagovat na to, co jste teď řekla. Není to tak, že je to moje jediné téma, ale je to klíčové téma v mé vizi pro naši městskou část. Podle mého názoru budoucnost naší čtvrti spočívá ve spokojených rodinách a moderní a kvalitní školství je základní podmínkou. Ohledně dalších oblastí - již jsem zmínil dětská hřiště, z pohledu otce malé dcery si myslím, že se jejich úpravy povedly, tím ale neříkám, že máme splněno, a rád bych touto formou vyzval ostatní rodiče, aby mě oslovili, mají-li nápady na zlepšení. Dále bych zmínil loni podanou žádost o dotaci ze státního rozpočtu na vybudování hřiště s umělým trávníkem na ulici Novoměstské. Žádost byla bodově ohodnocena a umístila se mezi projekty navrženými k financování. Čeká nás ještě hodně práce s administrativou, ale směřujeme k zahájení stavby v létě tohoto roku. Žádná jiná brněnská městská část se se svou žádostí takto vysoko neumístila. Za neméně důležitou považuji rekonstrukci panelových domů ve správě městské části. Vedle dalších velkých oprav jsme v letech 2016 a 2017 zrekonstruovali přibližně 120 jader a zvýšili tak standard bydlení našich nájemníků.

Jak hodnotíte zájem občanů o dění v obci v dnešní uspěchané a digitální době?

Velmi rozumím tomu, že řada lidí nemá mnoho volného času a samozřejmě preferuje strávit jej s rodinou, o to více mě velmi potěšilo, jak aktivně občané podpořili řečkovické projekty v participativním rozpočtu města Brna. Právě díky aktivitě našich občanů uspěl v ostré konkurenci více než osmdesáti projektů návrh obnovy topolové aleje v Zamilovaném hájku. Další projekty v naší čtvrti, které byly do celobrněnského hlasování přihlášeny, navíc podrobně posoudíme a užitečné podpoříme z našeho rozpočtu. Vítám tyto aktivity a rád bych znovu zdůraznil, že mě může kdokoli kontaktovat, má-li nápad na zlepšení života v rámci městské části, zároveň také připomínám, že městská část má svoji facebookovou stránku.

Mluvíte o budoucnosti, jak ji vidíte Vy?

Pokud budu mít možnost ovlivňovat vývoj v Řečkovicích a Mokré Hoře i v následujícím období, tak se chci zaměřit krom již uvedených cílů a projektů především na vyřešení palčivého problému nevyhovující pošty, dále na dokončení rekonstrukce Palackého a Horáckého náměstí, revitalizace domů v Ječné ulici a řešení lokality řečkovických kasáren. Z hlediska radnice samotné bych chtěl, aby se ještě více otevřela občanům a byla v tomto vzorem pro celé město Brno.

Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji, ať se daří naši městskou část posouvat dopředu.

Lenka Vystrčilová