22 rezidentní parkováníObvykle ve svých článcích v ŘEČI příliš nevyjadřuji svoje výhrady k brněnskému magistrátu. V souvislosti s událostmi posledních týdnů a měsíců na poli dopravy však považuji přímo za povinnost vyjádřit svůj názor a vyzvat k široké veřejné diskusi.

Počátkem února nás, stejně jako všechny ostatní brněnské radnice, oslovil náměstek primátora Matěj Hollan s požadavkem, abychom projednali dokumenty týkající se zavádění systému tzv. rezidentního parkování (např. metodiku pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění, návrh ceníku parkování atd.). Na první pohled zarazí zjevný časový nepoměr, kdy městu trvá vyprodukování dokumentů přes tři roky a po městských částech je požadována reakce během jednoho měsíce. Pozastavit se však musím nad mnohem zásadnější věcí. Nedomnívám se totiž, že je žádoucí přicházet s takto závažnými opatřeními, ovlivňujícími dennodenní život mnoha z nás, aniž by byl celý systém důkladně prodiskutován s veřejností. Osobně bych očekával, že pan náměstek nejdříve, ideálně v rámci loňského roku, zorganizuje diskuse s obyvateli města a že se jich osobně zúčastní a vysvětlí svoje důvody pro natolik radikální reformu, která ovlivní prakticky každého občana v našem městě. Rezidentní parkování nemusí nutně být špatná forma regulace dopravy. Ale v případě uspěchaného přístupu se změní z dobrého sluhy ve velice špatného pána. Všichni máme pořád v paměti skokové, stoprocentní zvýšení cen parkovného v historickém centru z přelomu roku, aniž by se dopředu řešilo, že parkovací automaty přijímají jenom mince. Přitom tato patálie je svými důsledky zcela zanedbatelná proti důsledkům zavedení plánu rezidentního parkování.

Na naší radnici jsme v posledních letech věnovali pozornost rekonstrukcím parkovišť a zvyšování kapacity parkovacích stání. Jedná se například o Horácké náměstí, ulici Novoměstskou či Družstevní. Celková situace je v každém případě vzdálena stavu, s nímž bychom mohli být spokojeni. Těžko však hledat další prostory pro budování parkovišť nových. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení rezidentního parkování je motivace mimobrněnských řidičů k využívání tzv. Park and Ride parkovišť na okrajích města. Myšlenka to není v základu špatná, ale musím se otevřeně ptát, kde budeme taková odstavná parkoviště v Řečkovicích a na Mokré Hoře hledat?

Nalijme si tedy čistého vína, kam nás současný návrh dostává… Naše městská část je jednou z okrajových městských částí, kde dle plánu pana náměstka mají stát auta lidí, kteří do Brna dojíždí za prací či studiem z okolí. Zároveň tu nejsou prostory na vybudování nových odstavných parkovišť, tudíž se bude parkovat na stávajících místech, především v oblastech napojení na městskou hromadnou dopravu. Městské části je navrhováno připojit se do systému rezidentního parkování, což by mimo jiné znamenalo, že bychom museli rozhodnout o zatížení našich občanů zpoplatněním každého auta až devíti sty korunami ročně a každého druhého auta až devíti tisíci ročně. Plně chápu, že mnoho lidí tento návrh chápe jako cestu jak neoprávněně a neopodstatněně tahat peníze z kapes občanů. Otazníků je pochopitelně daleko více, proto se domnívám, že by je členové vedení města a náměstek pro dopravu měli v první fázi důkladně vysvětlit veřejnosti.

Ve stejném duchu se k návrhům vedení města postavil také Sněm starostů. Na jeho únorovém zasedání jsme drtivou většinou hlasů starostů jednotlivých městských části přijali usnesení, ve kterém nesouhlasíme se současnou podobou návrhu rezidentního parkování z důvodu nedostatečného projednání s veřejností a městskými částmi. Dále starostové po vedení města žádají zajištění dostatečného předběžného projednání této problematiky s veřejností v jednotlivých městských částech.

Marek Viskot
starosta