ReneCernyFRezidentní parkování a parkování v Řečkovicích a Mokré Hoře
Jak jistě mnozí víte, město Brno se rozhodlo zavést na desítkách vybraných míst systém rezidentního parkovaní. Chce tak po dohodě s některými městskými částmi vyřešit problémy s parkováním občanů, kteří v příslušné lokalitě či ulici mají trvalé bydliště. Ti často se svými auty nemají kde zaparkovat, protože na místech v okolí jejich bydliště stojí firemní vozy, auta návštěvníků Brna apod. Typickou městskou částí s těmito problémy je Brno–střed, ale vzhledem k tomu, že se k systému rezidentního parkování přidaly s některými lokalitami i jiné městské části, je jasné, že tento problém v Brně je a postupně narůstá. Rezidentní parkování bude pochopitelně zpoplatněno a s každým dalším automobilem v rodině bude tento poplatek výrazně narůstat. I tento nový systém parkování má svoje minusy, mezi které patří například i to, že rodinné či přátelské návštěvy budou mít v těchto zónách problém svůj vůz zejména přes noc zaparkovat.
Jsme si vědomi, že i naše městská část má problémy s parkováním, ale domníváme se, že komplikace, které by rezidentní parkování nám všem přineslo, zatím zdaleka nevyváží jeho kladné stránky a přínos pro nás jako řidiče. Jsme přece jen okrajovou částí města Brna a architektura našich ulic i parkovišť, i když není ideální, nám všem ještě umožňuje parkovat, sice mnohde s problémy, ale omezení, která by rezidentní parkování přineslo, nám připadají větší a pro většinu z nás nepříjemnější. Proto jsme se rozhodli prozatím se k tomuto novému systému nepřidat. Neznamená to však, že nebudeme muset některé parkovací lokality regulovat. 06 Slovo místostarosty foto parkováníTypickým příkladem je veřejné parkoviště před zdravotním střediskem a lékárnou na Vránově, před radnicí apod., kde jsou často zaparkována auta majitelů, kteří nebydlí v naší městské části a ani nejsou z Brna. Dojíždějí denně do Brna za prací, svoje auto odloží v blízkosti MHD a tramvají se pak dopraví do práce. Odjíždějí tak od nás často až ve večerních hodinách. Blokují tak parkovací místa pro naše občany, kteří potřebují navštívit lékaře, lékárnu, školu, úřad apod. Právě proto hodláme na těchto místech bezplatné parkování časově omezit na dobu nezbytně nutnou k vyřízení výše popsaných záležitostí. Možná máte někteří z vás na celou problematiku odlišný názor nebo byste nám chtěli říct svůj poznatek. Budeme jistě rádi, když nám jej jakoukoli formou sdělíte.

Mgr. René Černý, místostarosta