Na své 14. mimořádné schůzi 7. února 2018 rada:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a ustanovila komisi pro otvírání obálek s nabídkami účastníků výběrového řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky.
Na své 46. schůzi 14. února 2018 rada:
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vstupních dveří do bytů v domech Novoměstská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, Brno-Řečkovice“,
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horácké náměstí 13 – pracoviště Uprkova, Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Škrétova za účelem uspořádání akce pro děti ve spolupráci s Městkou policií Brno dne 24. 4. 2018,
• navrhla Zastupitelstvu města Brna jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při němž nemusí být doba nočního klidu dodržována, Charitativní festival BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 15. 9. 2018 na neděli 16. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.
Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části, plnění rozpočtu VHČ (bytového hospodářství) a zápis výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2018 ve výši 2 mil. Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta