V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí (vydaného příslušným silničním správním úřadem) vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 26. 3.

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 27. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 28. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 29. 3.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 3. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 4. 4.

 

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 28. 5., 5. 9. a 12. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 30. 5., 10. 9. a 13. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 11. 6., 12. 9. a 14. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 13. 6., 17. 9. a 15. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv. kasáren k č. 100
TERMÍN: 29. 5., 4. 9. a 12. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 31. 5., 6. 9. a 13. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 12. 6., 11. 9. a 14. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD
TERMÍN: 25. 6. a 26. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN: 27. 6. a 1. 10.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN: 21. 6. a 20. 9.
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4):
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN: 26. 6. a 25. 9.

Čištění samostatných parkovišť
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 18. 6., 19. 9. a 19. 11.
BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 20. 6., 24. 9. a 20. 11.
BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN: 14. 6., 13. 9. a 15. 11.
BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 19. 6., 18. 9. a 19. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací
BLOK č. 16 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část přes stavidlo k č. o. 12
TERMÍN: 16. 7.

BLOK č. 17 (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 17. 7.

Čištění dopravně významných komunikací prováděné společností Brněnské komunikace, a. s.

Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN: 19. 3. a 22. 10.

Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN: 20. 3. a 23. 10.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí