ReneCernyFMoje zamyšlení po čtyřech letech na radnici
Dovolte mi, vážení spoluobčané, malé zamyšlení a možná i rekapitulaci na konci volebního období, které bylo mým prvním v životě. Po čtyři roky jsem vás v této své malé rubrice oslovoval s komentáři, vysvětleními nebo jen prostými sděleními, které měly jediný důvod. Informovat vás o podstatných a důležitých rozhodnutích vedení městské části a o důvodech a okolnostech, které měly a mají na naše rozhodování vliv. Některé příspěvky se mi psaly lehce, zejména když jsem vás informoval o tom co se povedlo, některé hůře, to byly zase ty, které komentovaly záležitosti neprobíhající zrovna hladce. Tak to ale v životě a v každé práci chodí, komunální politiku nevyjímaje. Troufnu si uvést některé příklady.
Výměnou vedení se podařilo znovu nastartovat ZŠ Novoměstskou, které znovu přibývají žáci, povedla se rekonstrukce bytových jader v obecních bytech, tam, kde to bylo možné, přibyla parkovací místa, konečná jedničky vypadá také lépe, v rámci finančních možností budujeme nové chodníky. Nezapomínáme ani na naše seniory, pravidelně se scházejí nejen na radnici. Situace na poště zůstává i přesto, že byly přidány dvě přepážky, docela děsivá. Před lety prodaly svoji vlastní budovu, ve které sídlí, soukromému subjektu, a tak náš tlak na výrazné zlepšení služeb na poště je komplikován i jednáním České pošty s vlastníkem budovy. Místo pro poštu je to velmi dobré, ale v případě neúspěšných jednání jsme připraveni využít investici města Brna a přesunout poštu do nové budovy. Další mojí tak trochu noční můrou zůstává areál obchodního centra Vysočina. Tam totiž, po doslova zpackané privatizaci na začátku 90. let, zůstala v podstatě v majetku městské části pouze nedávno zrekonstruovaná dlažba. Po složitých jednáních s majiteli Centra lékařské péče jsme alespoň za symbolickou jednu korunu získali ty prostory, přes které procházíme od konečné a od parkoviště před lékárnou. Budeme je tak moci konečně opravit. S ostatními vlastníky neustále vyjednáváme a snažíme se je přesvědčit, aby do svých budov investovali. Celou dolní část areálu vlastní Česká republika, která prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje její prodej formou dražby. Ale to již zacházím do příliš velkých podrobností, o kterých jsem již ve svých článcích psal.
Každopádně mi dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň, pochopení a někdy i za trpělivost, kterou jste se mnou a s mou rubrikou po celé čtyři roky měli.
Mgr. René Černý
místostarosta