Na své 15. mimořádné schůzi 11. července 2018 rada:
• vybrala za dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“ společnost DIRS Brno, s. r. o.,
• jmenovala do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Mgr. Barboru Burešovou.

Na své 53. schůzi 25. července 2018 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statutárního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části – Letní noc 2019 ve výši 40 000 Kč, Vavřinecké hody 2019 ve výši 200 000 Kč,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 700 000 Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s.,
• schválila záměr městské části pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 149,6 m2 v objektu bývalé kotelny v areálu MŠ Měřičkova 46,
• souhlasila s umístěním nových plakátovacích válců v ulicích Boskovická, Novoměstská, Jandáskova/Železničářská, Medlánecká/Banskobystrická a s výměnou stávajících plakátovacích ploch.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta