fotka starosty oříznutáKdo by neznal Zamilec? Pro spoustu z nás se jedná o místo poskytující kus přírody ve městě. A leckoho už jistě napadlo, že by se celá lokalita z hlediska trávení volného času mohla náležitě využít.

Bohužel není vše tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pravdou je, že tato lokalita má omezení vyplývající z právních předpisů (územní plán, předpisy na úseku protipovodňové ochrany). Jedná se totiž z valné části o retenční nádrž, kde nelze umisťovat prakticky žádné stavby. Například i mobiliář, jako lavičky, stoly nebo cvičební prvky na případném hřišti, je možno plánovat pouze na menší části území. Abychom stanovili, co možné je, zadali jsme zpracování studie – ideového návrhu možného využití Zamilovaného hájku. Zpracovatelé studie měli za úkol v prvé řadě zjistit, jak můžeme celou lokalitu, která má bezesporu vysoký rekreační potenciál, do budoucna vylepšovat.

01 Slovo starosty foto 2Výsledkem je návrh, který počítá s rozdělením celého rozsáhlého území do více zón. V první zóně nelze umisťovat ani lavičky, další mobiliář nebo zpevněné cesty. Nicméně se už zde setkáváme se zajímavým a poměrně jednoduše uskutečnitelným nápadem, kterým je vytvoření kilometrové běžecké trasy na louce v podstatě jen intenzivním a pravidelným sečením. V rámci druhé zóny už můžeme jít dál. Studie počítá s výsadbou nových stromů, umístěním laviček a stolů nebo dřevěných fit prvků. V rámci třetí zóny, která se nachází už v lesoparku, je pak navržena zajímavá aktivita, kterou je discgolf. Pokračovat s pracemi na konkrétním projektu, který by Zamilovaný hájek výrazně pozvedl, bude možné už na začátku příštího roku.

01 Slovo starosty foto 1

Co nového ve středisku Vysočina? Na první pohled je možná trochu nudnou zprávou fakt, že městská část odkoupila drobné stavby (dlažbu, opěrné zídky, část schodiště) od Centra lékařské péče, a to vše za symbolickou jednu korunu. Na mysli mám prostory před bývalou lékárnou a další plochy v horní části areálu. Tento krok je však velice důležitý pro pokračující rekonstrukci venkovních ploch ve středisku.

Další novinkou z Vysočiny je skutečnost, že se sem vrací zverimex. Vzhledem k tomu, že stát, potažmo ministerstvo financí, stále není schopen nic udělat s prostory, které vlastní, nebude prodejna chovatelských potřeb fungovat na dřívějším místě, nýbrž nově mezi provozovnou Billy a restaurací Favorit.

 

Z oblasti přípravy významných investic přidávám dobrou zprávu o rekonstrukci parku na Palackého náměstí. Po náročné přípravě jsme úspěšně prošli také úskalími územního řízení a v červenci získali pravomocné územní rozhodnutí. Projekt řeší komplexní rekonstrukci náměstí. Dočkáme se nové zpevněné plochy na parkování (v místě bývalé hasičky), nového dětského hřiště, zázemí pro kontejnery na tříděný odpad a samozřejmě nových laviček a míst k posezení, která zde dosud výrazně schází. Stejně tak město připravuje přechod pro chodce k autobusové zastávce. Město jsme již požádali, aby potřebné finanční prostředky zařadilo do rozpočtu roku 2019. Mám osobně velkou radost, že jsme zase o krok blíže funkčnímu a hezkému veřejnému prostranství.

Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí. Říjnové vydání zpravodaje ŘEČ proto vyjde o několik dní dříve než obvykle, a to již koncem září. Bude obsahovat tradiční výčet volebních místností dle ulic, žádné změny oproti několika posledním volbám však nenastávají.

Vše dobré přeje
Marek Viskot
starosta