S koncem volebního období končí i redakční rada v sestavě, s jakou jste se mohli setkávat poslední čtyři roky. Jako předseda komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ jsem měl na starost celou koordinaci sestavení čísla, pravidelnou se mi stala rubrika Zprávy z rady a zastupitelstva. Ladislav Filipi neúnavně a spolehlivě prováděl korekturu zaslaných příspěvků. Dana Malíková přišla s pravidelnou rubrikou Krátce z historie a pečlivě do ní psala velmi zajímavé články. V naší neoficiální redakční soutěži o Muže posledního okamžiku se střetávali v boji o čas René Černý a Ivan Koláčný. Martin Otčenášek má za sebou nespočet rozhovorů se zajímavými lidmi z naší městské části, svět škol, školek, rodičů a dětí zprostředkovávala Lenka Vystrčilová. Richard Foltýn, ač nebyl členem redakční rady, přesto pravidelně zajišťoval informace ke sportovním událostem v našem okolí. O výstavách psal předseda kulturní komise Vladislav Musil. Nemohu zapomenout na dobré duše komise – redakční rady - tajemnici komise Hanu Fišlovou, kterou posléze vystřídala Dita Hofbauerová. Dámy měly na starost kromě běžné agendy komise inzerci a nikdy nedošlo k sebemenší chybičce.

Rozšířili jsme zpravodaj z osmi stran na dvanáct, jeho on-line verzi můžete číst na www.reckovice.info, kde je také archiv výtisků ve formátu pdf. Přibylo rozhovorů, fotografií a tematických článků. Po marné snaze o zvýšení spolehlivosti roznosu zpravodaje ze strany České pošty jsme se vydali cestou místního distributora – fyzické osoby - a jak se ukazuje, bylo to správné rozhodnutí.

Děkuji kolegyním a kolegům z redakční rady za bezvadnou spolupráci, stejně tak ostatním přispěvatelům do našeho zpravodaje. Nové redakční radě přeji hladký start - a ať je práce baví tak, jak bavila nás.

Oliver Pospíšil,

předseda komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ