V posledních dnech a týdnech po skončení prázdnin, kdy je jako každoročně patrné zvýšení počtu vozidel v ulicích, jsem si opět uvědomil, jak nebezpečné situace mnohdy vznikají. Dovolte, vážení kolegové řidiči, abych vás požádal o zvýšenou opatrnost a snížení rychlosti v celé naší městské části, zvláště v některých úsecích. Jedná se například o úsek Hapalova, Palackého náměstí, Vážného, Horácké náměstí, Novoměstská. Ale také o ulice Marie Hübnerové, Vránova, Terezy Novákové, zvláště u konečné tramvaje, Tumaňanova apod. V mnoha úsecích již byla upravena rychlost, jinde již byla podána žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Projekt na řešení dopravy na Palackého náměstí je hotov a v nejbližších měsících se začne s jeho realizací. I na dalších nebezpečných místech naší MČ jsme zadali dopravní studie, které mohou vést k nové organizaci dopravy, jinému umístění nebo zvýšení počtu přechodů, lepší lokalizaci zastávek MHD apod. Jsme si ale vědomi, že ne všude je snížení dovolené rychlosti z 50 km/h žádoucí a účelné. Je tak na každém z nás, aby za volantem byl schopen odhadnout, zda v určitých místech a čase není lepší zpomalit. Nezapomeňme, že méně je někdy více.

Mgr. René Černý, místostarosta