Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Zdravotní záchrannou službou Jihomoravského kraje a tísňovou službou Girasole Hustopeče zavádí tzv. Seniorskou obálku.
Jedná se o barevný tiskopis, ve kterém senior vyplní osobní údaje, nemoci a alergie, kterými trpí. Důležité je vyplnit názvy léků, které užívá, včetně jejich dávkování. Lze také vypsat kontakty na blízké osoby.
Takto vyplněný tiskopis se složí jako obálka, která je potištěna označením I.C.E. KARTA. Obálka se umístí na viditelné místo v bytě - na ledničku nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. Každý záchranář bude obálku právě v těchto místech ve Vašem bytě hledat.
Pokud se senior dostane do situace, kdy se natolik zhorší jeho zdravotní stav, že bude muset přivolat lékařskou záchrannou službu, potom aktuální údaje v seniorské obálce významně usnadní práci záchranářům.

Tiskopisy i s podrobným návodem najdete na webových stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz anebo si je můžete vyzvednout ve všech klubech seniorů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora i na sociálním odboru ÚMČ, v přízemí, místnost č. 107, u pana Mgr. Petra Štancla.

Božena Trnková