fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

nový školní rok začal už před pár týdny a já mám velkou radost, že se letošní investice do oprav našich škol a školek opět stihly zrealizovat do konce letních prázdnin. Stavební práce se tentokrát týkaly hned tří budov. Kromě rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Kárníkova a úprav plochy před školou ZŠ Novoměstská včetně vstupu do budovy byla naší největší investiční akcí obnova hřiště a školní zahrady v Uprkově ulici. Povrch sportovního hřiště, herní prvky, ale i lavičky a další části zahrady byly již v neuspokojivém stavu. Přes letní prázdniny tak bylo třeba vybudovat nové podkladní vrstvy a položit nový povrch víceúčelového hřiště – umělý trávník. Nové jsou také herní prvky dětského hřiště. Pro potřeby výuky i školní družiny prošla rekonstrukcí venkovní učebna, která je nyní připravena zpestřit žákům i učitelům za příznivého počasí mnoho hodin výuky.

01 Slovo starosty foto 2V září rada městské části posuzovala návrhy, které jste v Řečkovicích a Mokré Hoře podali v rámci participativního rozpočtu města. Celkem se v naší čtvrti sešlo šest návrhů, přičemž magistrát nám k posouzení předložil pět z nich. Není důvod ke znepokojení. Projekt „Cyklostezka Ponávka“ byl totiž označen neproveditelným pouze proto, že již byl schválen jako investiční záměr města a s jeho přípravou se počítá v rámci cyklotrasy „Údolím Ponávky“. Projednání ostatních pěti návrhů v radě se uskuteční po redakční uzávěrce tohoto čísla, nicméně o jednotlivých projektech budou Brňané hlasovat v době od 1. do 22. listopadu. Stejně jako loni bych vás tedy chtěl poprosit o podporu řečkovických a mokrohorských nápadů. Co se týče realizovaných projektů, dovolím si na závěr ještě přidat aktuální informaci k právě realizovanému projektu Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku – výsadba bude provedena v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Toto slovo starosty je poslední před komunálními volbami, které nás čekají v pátek a v sobotu 5. a 6. října. Rád bych proto poděkoval všem pravidelným i příležitostným čtenářům našeho zpravodaje ŘEČ za pozornost, kterou jste informacím z naší městské části věnovali. Rovněž mi dovolte, abych poděkoval všem kolegům, kteří se na přípravě ŘEČI v uplynulých čtyřech letech podíleli. V neposlední řadě mi pak dovolte, abych vás pozval k volbám do zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Jedná se o šanci spolurozhodnout o vývoji událostí, které se dotýkají běžných, zároveň však podstatných věcí v našich každodenních životech. Jak vypadá školka nebo škola, kam chodí naše děti či vnuci? Jaký je stav hřišť, sportovišť, chodníků nebo parkovišť? V Řečkovicích a Mokré Hoře jsme toho společně za poslední roky bezesporu změnili mnoho k lepšímu. Zároveň je však před naší městskou částí celá řada úkolů, mezi které patří revitalizace parků, veřejných prostranství, problematika parkování, kapacita mateřských škol či rozvoj městské části s ohledem na přípravu územního plánu. Pevně věřím, že si zvolíme zastupitele, kteří zmíněné úkoly zvládnou se ctí.

Přeji vám šťastnou volbu a vše dobré

Marek Viskot
starosta