Také pro rok 2019 počítá město Brno s vyčleněním části finančních prostředků do tzv. participativního rozpočtu. Brňané mohou v období od 1. do 22. listopadu hlasovat pro konkrétní projekty, které chtějí podpořit. Z celkem 63 nápadů, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, je 5 z naší městské části. Jedná se o tyto projekty: „Revitalizace parku na Novém náměstí“, „Toalety na konečné v Řečkovicích“, „Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná ulice)“, „Proluka Škrétova – Terezy Novákové“ a „Veřejný gril v Zamilcu“. Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek www.damenavas.cz. Pokud některý z řečkovických občanů nemá přístup k internetu, je možné po předchozí telefonické domluvě hlasovat na sekretariátu starosty na radnici.

Marek Viskot
starosta