fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

můj úvodní článek do listopadové ŘEČI se těžko může týkat jiného tématu, než jsou proběhnuvší volby do zastupitelstva naší městské části. Na prvním místě patří mé poděkování vám všem, kteří jste ke komunálním volbám přišli. Zatímco celková účast v Brně činila 42,65 procent, u nás v Řečkovicích a Mokré Hoře se vyšplhala na 50,88 procent. Tento procentuální výsledek znamená nejvyšší účast našich voličů v komunálních volbách od roku 1994. Žijeme tedy v městské části, jejíž obyvatelé se o dění kolem sebe zajímají, což je ten nejdůležitější vklad do budoucna.

O to větší radost mám z výsledku, kterého jsem se svým týmem dosáhl. Více než 31 procent znamená, s ohledem na klesající celostátní preference sociální demokracie, ohromný úspěch. Velice si vaší důvěry vážím a děkuji za ni. Stejně jako ve dvou předchozích volebních obdobích mi bude ctí vás reprezentovat, a to nejen v rámci městské části, ale nově také v městském zastupitelstvu, kam mne postrčilo obrovské množství „preferenčních“ hlasů.

Co s týče povolebního uspořádání, je v poměrném volebním systému podstatné, kdo získá většinu v zastupitelstvu. V Řečkovicích a Mokré Hoře máme celkem 23 zastupitelů, minimální většinu tak může vytvořit 12 z nich. Vzhledem k rozvržení jednotlivých mandátů (viz obrázek) jsme jako vítězové voleb mohli uzavřít koalici dvou subjektů, nepovažoval bych to ale za stabilní a ideální řešení. Po přibližně týdenním vyjednávání jsme se proto rozhodli vydat cestou širší koaliční dohody se stranami ANO 2011 a ODS. Tato varianta nabízí 16 z 23 mandátů, což nám umožní jednodušeji prosazovat náš volební program. Samozřejmě platí, že koaliční smlouva je politickou, právně nezávaznou dohodou. Volba starosty, místostarostů a radních je tak v rukou nově ustaveného zastupitelstva, které se sejde začátkem listopadu. Podrobnější informace o nově zvoleném vedení městské části tedy obdržíte v prosincovém vydání ŘEČI.

01 Slovo starosty ZMC2018b 1

 

Na závěr bych ještě rád poděkoval všem politickým subjektům v naší městské části za korektně vedenou kampaň a věcná povolební vyjednávání. Jsem samozřejmě do budoucna připraven na konstruktivní jednání se všemi stranami, včetně těch, které skončily v opozici. Všichni tu máme jeden společný cíl, kterým je rozvoj naší čtvrti. A můžeme být patřičně hrdí na to, že v námi nastavené politické kultuře dlouhodobě vítězí slušnost, což se nikdy nesmí změnit.

Vše dobré přeje
Marek Viskot
Váš starosta