07 animace 2V průběhu měsíce listopadu 2018 na našem úřadě – v příjemném prostředí malé zasedací místnosti – probíhala akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin – Dílny animace.
Po tři pátky si měly děti (ve věku 6 až 15 let) možnost v odpoledních hodinách – po vyučování – pod vedením zkušených pracovnic Studia Scala (při Univerzitním kině Scala) vyzkoušet animování kreslených filmů. Podmínkou bylo mít chuť něco dělat, malovat, stříhat, mít fantazii. Pracovnice studia rychle naučily děti, jak vystřižené postavičky před kamerou rozpohybovat, bez problémů to zvládly i ty nejmenší. Děti zpracovávaly nejrůznější témata podle vlastních nápadů, od pohádek až po náročné téma koncentračního tábora z druhé světové války. Všem účastníkům se animování líbilo, byla to pro ně zcela nová zkušenost. Bez možností, které jim poskytl tento projekt, by se nejspíš k podobné činnosti nikdy nedostaly. Slavnostní projekce filmů animovaných u nás i v dalších dvou organizacích se uskutečnila v neděli 9. 12. 2018 v 17:00 hodin v Univerzitním kině Scala. Děti v rámci závěrečné projekce obdržely DVD se všemi filmy, které vznikly v průběhu dílen a certifikát o absolvování dílny. Filmy budou také zveřejněny na YOUTUBE kanálu Kina Scala.

Studio Scala již pátým rokem realizuje filmové workshopy a kurzy při Univerzitním kině Scala. Dílny jsou pořádány v rámci projektu ‚Dílny klasické animace‘ v organizacích věnujících se sociálně znevýhodněným dětem. Celý projekt je financován Nadačním fondem Avast a Univerzitním kinem Scala. Tento projekt je zaměřen na rozšíření povědomí o filmové a audiovizuální výchově a má za cíl seznámit účastníky s procesem vzniku animovaného filmu.
Vzdělávací programy Studia Scala jsou pořádány pod záštitou Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Aktivity Studia Scala probíhají za finanční podpory Univerzitního kina Scala, Masarykovy univerzity, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a společnosti Europa Cinemas.
Bc. Stanislav Voneš
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ