Na základě pověření od Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude s platností od 1. 1. 2019 Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole (OSS) nově zajišťovat péči svým klientům v průběhu celého týdne včetně víkendů a svátků v rozsahu od 7 do 20 hodin. Díky této změně budeme moci obsloužit klienty v terénu i v odpoledních a večerních hodinách a vyjdeme tak vstříc požadavkům na setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí, kde je jim nejlépe.
V souvislosti s touto změnou rozšíříme i náš pracovní tým o nové pracovníky v sociálních službách. Případní zájemci o rozšířenou péči se mohou hlásit u vedoucí OSS Mgr. Martiny Illeové, DiS., na telefonním čísle 541 428 411, nebo na číslech sociálních pracovnic – Lenka Gregrová, DiS.: 541 428 413, Kristína Jedličková, DiS.: 541 428 412, Bc. Kristýna Němcová, DiS.: 541 428 429 a Veronika Pluskalová, DiS.: 541 428 428.
Kolektiv pracovníků pečovatelské služby přeje všem svým klientů krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2019.
Mgr. Martina Illeová, DiS.
vedoucí OSS Brno-Královo Pole