Vážení čtenáři,
rada městské části na svém prvním jednání v novém volebním období ustavila své poradní orgány, a tedy i komisi pro přípravu zpravodaje městské části ŘEČ. Redakční rada bude pracovat ve složení Dana Filipi, Lenka Vystrčilová, Mgr. Dana Malíková, Mgr. René Černý, Ing. Filip Hrůza, Ph.D., a Ing. Martin Otčenášek. Tajemnicí komise bude paní Dita Hofbauerová.
Uzávěrka každého vydání zpravodaje byla stanovena vždy na 15. den měsíce, který předchází tomu, v němž zpravodaj vyjde a bude distribuován. Pokud připadne zmiňované datum na víkend, posouvá se uzávěrka na pondělí.
Doufám, že se nám společně s kolegy podaří přinášet Vám na stránkách ŘEČI zajímavé a užitečné informace, týkající se zejména naší městské části, ale i zprávy celoměstského významu.
Jménem celé redakční rady Vám přeji mnoho štěstí, zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2019.

Dana Filipi
předsedkyně komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ