Vážení čtenáři, představujeme Vám členy Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kteří byli do zmíněného orgánu zvoleni poprvé. Každému z nich jsme položili tři stejné otázky.
1) Jaká je Vaše profese?
2) Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu především zaměřit?
3) Co patří k Vašim zálibám?

Jejich odpovědi si můžete přečíst na následujících řádcích.
Dana Filipi

Jiří Feyrer fotoMgr. Jiří Feyrer (ODS s podporou Svobodných)
1. Absolvoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně obor právo. Profesně se zabývám právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí.

2. Vzhledem k tomu, že jsem již v naší městské části páté volební období v bytové komisi, rád bych se věnoval problematice bytové politiky a územního rozvoje. Dále bych se chtěl za přispění a s podporou malých a středních investorů zasadit o vhodnější využití a modernizaci stávající zastaralé infrastruktury vybudované v dobách minulých režimů, aby dobře sloužila občanům Řečkovic a Mokré Hory a aby současně bylo přihlédnuto k architektonicky citlivému řešení.
Dovoluji si využít tohoto prostoru k poděkování občanům za projev důvěry a za hlasy mi svěřené, vynasnažím se dobře reprezentovat a sloužit naší městské části.

3. Dříve jsem měl mnoho zálib, ale s přibývajícím pracovním vytížením se mi na mnohé z nich již nedostává času. Mezi mé záliby patří historie, architektura, fotografování s využitím nových technologií, různé hudební žánry, rád se projedu jen tak na skútru.

 

05 Foto Ondřej ŠtaudPhDr. Ondřej Štaud, Ph.D. (Spolek Za zdravé Řečkovice s podporou Strany Zelených)

1) V současnosti zastávám funkci HR managera ve společnosti zabývající se vývojem software. Zde mezi mé kompetence patří komplexní starost o lidské zdroje a částečně také finance a komunikace s vnějšími subjekty. Věnuji se ovšem i pedagogické činnosti, kdy na zkrácený úvazek působím jako učitel na střední a vysoké škole.

2) Jsou to přesně činnosti, se kterými jsme šli do voleb. Budu se snažit zejména o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů obce a vnášet více transparentnosti na řečkovickou radnici. Dále je mým cílem vytvářet zájmové komunity v rámci Řečkovic a také samozřejmě dohlédnout na korektní postup při revitalizaci Palackého náměstí a další projekty spojené se zdravým rozvojem naší obce.

3) Pohybuji se na hraně sfér sportu a kultury, které mám obě velmi rád. Co se týče sportu, tak ve věku dospívání jsem se úspěšně závodně věnoval silově-vytrvalostním sportům, nyní preferuji spíše na rekreační úrovni cyklistiku, běžkové lyžovaní či workout. A co se týče kultury, zde je mým velkým koníčkem hudba, kterou jak rád poslouchám, tak i aktivně tvořím a interpretuji. Jinak mě Řečkováci mohou vídávat na buď v na místních sportovištích, veřejných akcích či v pohostinských zařízeních, kde si také rád posedím se svými přáteli.

KoktaJUDr. Václav Kokta (ČSSD)

1) V současné době pracuji jako jednatel společnosti, jejímž nosným programem je reklama. V naší městské části např. úspěšně provozujeme informační systém. Nynější podoba našeho podnikání vychází z původní rodinné firmy a uvedenému oboru se věnuji již od roku 1991. Do budoucna bychom se také rádi rozvíjeli i v oboru, který jsem vystudoval, a tím je právo.

2) Velmi si vážím a cením projevené důvěry voličů a chtěl bych všem za jejich hlasy velmi poděkovat. Je pro mě velkou ctí podílet se na rozvoji naší krásné městské části. Rád bych své působení zaměřil na oblast dopravy v Řečkovicích, a s tím mimo jiné neodmyslitelně souvisí problematika parkování či parkovacích míst. Po pozvolném zavádění rezidentního parkování v centru města pociťujeme nárůst parkujících vozidel, zejména pak v pracovní době. Do budoucna tak je naším zájmem zajistit komfortní dispozice především pro obyvatele Řečkovic.

3) Největší zálibou a radostí je pro mě rodina, které také dávám takřka všechen volný čas. A jako správný fanda hokeje nemohu chybět na zápasech Komety. V současnosti už na více koníčků není prostor.

 

05 Filip HruzaIng. Filip Hrůza, Ph.D. (ČSSD)

1) Pracuji na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity jako odborný asistent a také zde vedu Institut veřejné správy. Částečně také působím na Úřadu vlády ČR v Sekci evropských záležitostí.

2) Jako nově zvolený místostarosta mám ve své gesci rozpočet, participaci obyvatel a nová média. V rámci rozpočtu se chci zaměřit zejména na posilování jeho příjmové stránky a dále pak také na efektivitu jeho dílčích složek. V rámci participace obyvatel a úlohy nových médií chci využít dosavadních zkušeností a aktuálních trendů v těchto oblastech veřejné správy s ohledem na další zlepšování kvality života v městské části.

3) Obecně mám rád cestování, historii, ale ve volných chvílích také rád pracuji na zahradě či sportuji. Baví mne také život v komunitě, a proto mimo jiné také spolupořádám tradiční Sportovní dětský den v Řečkovicích a Mokré Hoře a rád se zapojuji do jiných podobných akcí.

 

05 Č. UlrichČeslav Ulrich (Spolek Za zdravé Řečkovice s podporou Strany Zelených)

1) Jsem zaměstnán jako odborný pracovník v menší firmě, orientované na výzkum, vývoj a laboratorní syntézu v oboru organická chemie, kde hlavními oblastmi vývoje jsou meziprodukty pro elektronický a farmaceutický průmysl.
2) Mám v úmyslu prosazovat vetší transparentnost a možnost přístupu občanů k informacím o dění v naší městské části – tj. svolávat veřejná jednání k plánovaným investičním akcím a umožnit občanům se k nim vyjadřovat. Dále budu vyžadovat zveřejnění všech zakázek (registr smluv), i menšího rozsahu, na obecních webových stránkách, tak jak to ukládá zákon. Domnívám se, že pro lepší informovanost občanů a transparentnost o průběhu jednání zastupitelstva je nejvhodnější možnost sledovat on-line videopřenos, včetně archivace na webových stránkách. Velkým tématem tohoto volebního období bude tvorba nového územního plánu města Brna, který musí být dle platné legislativy veřejně projednán a připomínky občanů na základě diskuze s širokou veřejností zapracovány.

3) Svůj volný čas věnuji službě druhým, tj. aktivně pracuji ve farnosti, ve skautské a orelské organizaci v Řečkovicích. Velmi rád sportuji - zvláště cyklistika, fotbal a futsal, florbal, příležitostně i další sporty, např. hokej. Dále rád pracuji na zahradě a jsem domácí kutil. Téměř každý den si s chutí něco zajímavého a poučného přečtu. Spolupracuji při zpracování podkladů z historie Řečkovic včetně její prezentace pro veřejnost.