ReneCernyFObchodní centrum Vysočina
Před časem jsem vás ve svém příspěvku v Řeči informoval o situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, která je již několik měsíců opuštěná a služby v ní nefungují. Proběhl zde několik let trvající spor o určení vlastnictví mezi uživateli těchto prostor (fyzickými a právnickými osobami), které se domnívaly, že jim vzniklo vlastnické právo na základě privatizace, městem Brnem a Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Rozsudkem krajského soudu bylo nakonec pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika. I když městská část Řečkovice a Mokrá Hora i poté usilovala o převedení objektu do svého vlastnictví (resp. do vlastnictví města Brna), rozhodl se ÚZSVM, zastupující stát, prodat tyto prostory ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Netrpělivě jsme tedy očekávali, kdy dražba proběhne a kdo se stane novým vlastníkem. Předpokládali jsme, že nový vlastník opět objekt zprovozní a nabídne v něm našim občanům služby a prostory pro obchodní činnost. Na konci minulého roku dražba konečně proběhla, vydražitelem a novým vlastníkem se stala společnost Lidl Česká republika. Ta se ovšem zatím svého vlastnického práva podle našich informací ujmout nemůže, protože jedním z domnělých majitelů objektu, kteří ovšem spor o určení vlastnictví prohráli, byla podána proti provedené dražbě námitka spornosti. Musíme tak všichni počkat na rozhodnutí příslušného soudu v této věci. Zřízení nových služeb a péče o nemovitost se tak prozatím odkládají, což určitě pro nás všechny není dobrá zpráva. Přesto celá záležitost svůj vývoj má, a proto jsem cítil povinnost vás touto cestou informovat. Situaci budeme i nadále sledovat.

02 Slovo místostarosty foto

Mgr. René Černý, místostarosta