V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno v prvním dubnovém týdnu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat společnost Brněnské komunikace, a. s. Odtažená vozidla lze dohledat na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 1. 4.
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, LETOVICKÁ vč. parkovišť, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, VRÁNOVA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA

TERMÍN: 2. 4.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 3. 4.
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, , RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 4. 4.
Část č. 5
Samostatná parkoviště
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 8. 4.
Část č. 7
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 10. 4.
Část č. 8
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 12. 4.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA
TERMÍN: 3. 6., 4. 9. a 13. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 5. 6., 9. 9. a 14. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 10. 6., 11. 9. a 15. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 12. 6., 16. 9. a 18. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv. kasáren k č. 100, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 4. 6., 3. 9. a 13. 11.
BLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, CUPÁKOVA
TERMÍN: 6. 6., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 11. 6., 10. 9. a 15. 11.
Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, NOVOMĚSTSKÁ
TERMÍN: 24. 6. a 25. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN: 26. 6. a 30. 9.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3:
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA, TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA
TERMÍN: 20. 6. a 24. 9.
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4):
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN: 25. 6. a 26. 9.

Čištění samostatných parkovišť
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 17. 6., 18. 9. a 19. 11.
BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 19. 6., 23. 9. a 20. 11.
BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN: 13. 6., 12. 9. a 18. 11.
BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 18. 6., 17. 9. a 19. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací
BLOK č. 16 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část přes stavidlo k č. o. 12
TERMÍN: 15. 7.
BLOK č. 17 (MIMOBLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 16. 7.
Čištění dopravně významných komunikací prováděné společností Brněnské komunikace a. s.

Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN: 18. 3. a 21. 10.

Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN: 19. 3. a 22. 10.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí