ReneCernyFVážení spoluobčané,
v posledním vydání zpravodaje ŘEČ jsem se ve své pravidelné rubrice věnoval aktuální situaci v obchodním centru Vysočina. Protože řada z Vás se o tento problém velmi zajímá a zaznamenali jsme spoustu ohlasů a doplňujících dotazů k uvedeným faktům, dovolte mi abych na ty nejčastější stručně odpověděl:
1. Městská část Řečkovice a Mokrá Hora skutečně vedla několik let trvající soudní spor o určení vlastnictví budov v obchodním centru. Jde o část blíže k Horáckému náměstí, tam kde byl v dolní části například Zverimex a v horní části potom Česká spořitelna apod.
2. Pokud bychom v soudním sporu uspěli, chtěli jsme objekt nabídnout k nájmu České poště, se kterou jsme byli předběžně domluveni a výrazně tak společně zkvalitnit poštovní služby v naší MČ.
3. V soudním sporu jsme bohužel neuspěli, vlastníkem se stala Česká republika, tedy stát, zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
4. I poté jsme s tímto novým vlastníkem jednali o způsobu, jak tuto budovu získat do vlastnictví městské části, ale nebyli jsme úspěšní, ÚZSVM deklaroval svoji povinnost prodat objekt ve veřejné dražbě za nejvyšší nabídku. Toto řešení je ovšem pro městskou část, vzhledem k rozpočtovým možnostem, zcela nemožné.
Děkuji Vám všem za váš zájem o výše uvedené skutečnosti, o vývoji vás budeme informovat.

Mgr. René Černý, místostarosta