Na svém 3. zasedání 21. února 2019 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
prodej, směnu i nabytí pozemků,
• nenavrhlo
žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase (všechny restaurační zahrádky na území městské části mají provoz povolený maximálně do 22 hodin).

Na svém 4. zasedání 6. března 2019 rada městské části:

• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 13 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 5 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 32 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 41 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 7 000
TAK Hellas Brno z. s. 33 000
inBalance, z. s. 10 000
Dětský futsal, z. s. 11 000
SK TORI Judo Brno 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 33 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 22 000
SK Řečkovice, z. s. 50 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., (oddíl badminton) 18 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 35 000
JUNIOR JUDO Brno, z.s. (sportovní činnost) 8 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
EkoCentrum Brno, p. s. 4 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 5 000
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 6 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (životní prostředí) 5 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 5 000
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 1 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 3 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 8 000
Pretium, z. s. 6 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 2 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
NADĚJE, pobočka Brno 7 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 1 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 2 000
Hospic sv. Alžběty, o. p. s. Brno 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel, jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 13 000
Verbum et musica 7 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 29 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (kulturní činnost) 4 000

• schválila
zvýšení nájemného ve vybraných bytech
• schválila
smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 23. 5. 2019

• schválila
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků na Novoměstské ulici s SK Řečkovice, a zveřejnění záměru pronajmout a zapůjčit pozemky SK Řečkovice,
• požádala
statutární město Brno o zpracování investičního záměru dopravněbezpečnostního řešení ulic Družstevní a Renčova

• schválila
jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno a smlouvu o dílo s touto společností

• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Dana Filipi, místostarostka