ReneCernyFNová pravidla při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění
Vážení spoluobčané, a především řidiči, dovolte, abych Vás informoval o novém postupu a pravidlech při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění, jak je schválila Rada města Brna (RMB) dne 27. 2. 2019. Nově budou předmětná vozidla odtažena na jiné vhodné místo v městské části (do vedlejší ulice, na volné parkoviště apod.) a odtud budou vrácena zpět na stejné místo, odkud byla odstraněna (tzv. zpětný odtah). Dalším možným řešením, které dle dané lokality a počtu vozidel bude prováděno, je jejich naložení na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět (tzv. technický úkon). Informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné vozidlo po jeho vrácení na místo odtahu a tento celý úkon bude následně zpoplatněn. RMB zároveň schválila i cenu za tento technický úkon, resp. zpětný odtah, prováděný dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve výši 1500 Kč vč. DPH. Troufám si říct, že pokud společnost Brněnské komunikace, a. s., která bude tuto novou službu provádět, tuto situaci zvládne, může to mít pro ty z nás, kteří opomenou odjet se svým autem včas i pozitivní dopad. Minimálně tak skončí cesta pro odtažené vozidlo přes půl města, a osobně i doufám, že skončí zakázky pro podivné odtahové služby, které mnohdy odtahovaly vozidla v rozporu z pravidly, po ukončení blokového čištění apod.
Opravy chodníků a účelových komunikací v roce 2019
I v kalendářním roce 2019 bude městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Každoročně tak stojíme před nelehkým úkolem výběru z mnoha potřebných úseků. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak vedení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i podněty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následujících místech naší městské části:
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje - schodiště ve směru k ul. Družstevní.
2. Vitáskova 10a - schodiště od ul. Renčovy.
3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem.
4. Boskovická 2–16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu.
5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné.
6. Renčova 2–8 – dlážděný chodník.

Mgr. René Černý, místostarosta