09 Vítání občánků foto 1V sobotu 13. dubna přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta René Černý dalších 31 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory, 17 chlapečků a 14 holčiček.

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázeli svými hudebními vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Věříme, že na tento slavnostní den budou všichni zúčastnění rádi vzpomínat. Další vítání občánků se letos uskuteční 5. října

Lucie Říhová, ÚMČ