ReneCernyFSportovní den našich seniorů
V sobotu 18. 5. proběhl již čtvrtý ročník společenského a sportovního setkání seniorů z naší městské části. Tentokrát jsme tuto již tradiční akci spojili s výletem do Střelic, kde jsme se sešli s přáteli z této obce. Sportovní disciplíny i sympatické setkání proběhlo v krásném prostředí sportovního areálu při zdejší základní škole. Naši senioři změřili svoje síly se svými kolegy ze Střelic - a možná někteří z nich navázali nová přátelství. Děkuji všem přátelům z Řečkovic a Mokré Hory za krásně prožitou sobotu a dovolte, abych touto cestou poděkoval i paní Boženě Trnkové z Obecního úřadu ve Střelicích a paní Mgr. Barboře Burešové z našeho ÚMČ. Již nyní se všichni těšíme na další ročník a budeme rádi, když se k nám připojíte i vy, kterým jsou podobné akce sympatické. Třeba byste i rádi potkali nové přátele.
Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto 2 102 Slovo místostarosty foto 1 1