fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

úvodní článek aktuálního čísla naší ŘEČI bych rád věnoval stručné rekapitulaci stěžejních událostí minulých týdnů. Koncem dubna jsme spolu s náměstky primátorky Petrem Hladíkem a Tomášem Koláčným, ředitelem Lesů města Brna Jiřím Neshybou, a hlavně navrhovatelem a autorem skvělého nápadu Michalem Polanským symbolicky přestřihli pásku u příležitosti dokončení obnovy topolové aleje v Zamilovaném hájku. Jedná se o první řečkovický projekt, který uspěl v hlasování Brňanů v rámci tzv. participativního rozpočtu města. Všem, kteří se na přípravě podíleli, a také vám, kteří jste projekt podpořili v hlasování, ještě jednou děkuji.

01 Slovo starosty foto 1 1Letošní ročník je v současnosti ve fázi podávání nápadů a hodnocení jejich proveditelnosti. Do poloviny května bylo možné navrhovat jednotlivé náměty, které byly nejdříve podrobeny prvotnímu hodnocení ze strany veřejnosti. Naprosté pozdvižení v pozitivním slova smyslu vyvolal projekt nafukovací kryté haly, navržené na hřišti s umělým trávníkem při Základní škole Novoměstská. Za několik málo hodin zaujal přes 500 lidí a rychlostí blesku tak splnil základní podmínku pro další posuzování. Tento nápad trenérů dětského futsalu nejen velice vítám, ale osobně podporuji. Uspějeme-li v listopadovém hlasování, získáme při citelném nedostatku tělocvičen v celém Brně nové prostory pro sportování od podzimu do jara.


01 Slovo starosty foto 2 1

01 Slovo starosty foto 3 1V úterý 14. května proběhlo za účasti pana ředitele, pedagogického sboru, zástupců spolupracujících institucí a firem a následně i rodičů a studentů na Gymnáziu Řečkovice oficiální otevření nových modernizovaných prostor. Jedná se o učebny a specializované laboratoře pro výuku biologie, fyziky, chemie či informatiky. Díky této investici se zvýší celková kapacita školy. Projekt modernizace výukových prostor, který se podařilo prosadit a dokončit po několika letech usilovné práce, přispěje nejen ke zkvalitnění výuky samotné, ale také ke zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti místního gymnázia v celorepublikové konkurenci.

Marek Viskot
váš starosta