Na jaře roku 2021 se uskuteční Sčítání lidu, domů a bytů. Stavební úřad jako editor Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) obdržel výzvu k opravě/doplnění nekonzistentních či chybějících údajů ke stavebním objektům s přiděleným číslem evidenčním. Jedná se o chaty, případně garáže či jiné doplňkové objekty, u kterých není známé jejich umístění, tj. parcelní číslo pozemku, na kterém se nacházejí:

č. ev. 28 k. ú. Řečkovice     č. ev. 1092 k. ú. Řečkovice č. ev. 1140 k. ú. Řečkovice
č. ev. 38 k. ú. Řečkovice     č. ev. 1093 k. ú. Řečkovice č. ev. 1141 k. ú. Řečkovice
č. ev. 137 k. ú. Řečkovice   č. ev. 1101 k. ú. Řečkovice č. ev. 1142 k. ú. Řečkovice
č. ev. 166 k. ú. Řečkovice   č. ev. 1102 k. ú. Řečkovice č. ev. 1150 k. ú. Řečkovice
č. ev. 189 k. ú. Řečkovice   č. ev. 1107 k. ú. Řečkovice č. ev. 1155 k. ú. Řečkovice
č. ev. 213 k. ú. Řečkovice   č. ev. 1108 k. ú. Řečkovice                  a
č. ev. 1001 k. ú. Řečkovice č. ev. 1109 k. ú. Řečkovice č. ev. 22 k. ú. Mokrá Hora
č. ev. 1002 k. ú. Řečkovice č. ev. 1110 k. ú. Řečkovice č. ev. 32 k. ú. Mokrá Hora
č. ev. 1004 k. ú. Řečkovice č. ev. 1111 k. ú. Řečkovice č. ev. 74 k. ú. Mokrá Hora
č. ev. 1010 k. ú. Řečkovice č. ev. 1123 k. ú. Řečkovice č. ev. 80 k. ú. Mokrá Hora
č. ev. 1056 k. ú. Řečkovice č. ev. 1129 k. ú. Řečkovice č. ev. 83 k. ú. Mokrá Hora
č. ev. 1089 k. ú. Řečkovice č. ev. 1131 k. ú. Řečkovice č. ev. 91 k. ú. Mokrá Hora

Protože ve spisovně stavebního úřadu nebyly požadované údaje dohledány, žádáme vlastníky nebo i další osoby, kterým je umístění staveb s výše uvedenými čísly evidenčními známé, aby do 31. 7. 2019 kontaktovali zdejší stavební úřad (osobně/telefonicky/elektronicky). Postačí i lokalizace staveb bez parcelního čísla, které již stavební úřad dohledá. Pokud nebudou tyto stavby identifikovány, lze se domnívat, že již neexistují (byly v minulosti odstraněny), a stavební úřad provede jejich odstranění i z uvedeného registru (RÚIAN).

Děkuji za spolupráci
Ing. arch. Ludmila Pavlíčková – vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Kontakty:
telefony 541421732, 541421733, 541421734, 541421735, 541421736,
emailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.