Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v pondělí 30. září 2019 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás kulturní program v podání studentů brněnské konzervatoře,
přednáška MgA. Pavla Maňáska o Islandu a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ