05 Výstavba vizualizacePříprava inženýrských sítí, komunikací a v první fázi výstavba dvou bytových domů. Takové změny čekají v dohledné době lokalitu Terezy Novákové, kterou město už před lety vytipovalo jako jedno z vhodných míst pro rozvoj bydlení. Nová zástavba dá navíc vzniknout „náměstí“, které poblíž dosud chybí a které budou moci k setkání a odpočinku využívat obyvatelé z celého okolí.
Do třiadvaceti nových bytů, z nichž bude část vyhrazená jako startovací pro mladé páry a rodiny, by se noví obyvatelé mohli podle plánu nastěhovat za tři roky. Prostory v přízemí obou domů využije i širší řečkovická veřejnost. Zatímco v jednom domě lidé naleznou novou moderní pobočku Knihovny Jiřího Mahena, ve druhém pak sál sloužící pro různé kulturní či společenské události. Obě budovy budou mít v podzemí k dispozici parkovací stání a jsou navrženy s ohledem na ekologické požadavky dnešní doby. Pomocí zelených střech bude například možné zachytávat dešťovou vodu a využívat ji ke splachování toalet.
V současné době se pro tento záměr dokončuje projektová dokumentace pro územní řízení, následovat bude zpracování dokumentace pro stavební povolení. Jeho získání předpokládáme v roce 2020, ve stejném roce pak vybereme zhotovitele a začneme stavět. Do výstavby plánujeme aktuálně vložit zhruba 100 milionů korun. V dalších investicích pak bude možné pokračovat v okamžiku, jakmile se změní územní plán. Město si totiž pro tuto lokalitu nechalo před dvěma lety zpracovat objemovou studii, která v dlouhodobém výhledu navrhuje v zástavbě pokračovat.
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátorky