fotka starosty oříznutáJedním z nejživějších témat v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce Palackého náměstí. Prioritou vedení městské části je samozřejmě úspěšná realizace této akce, a to už v příštím roce. Těšit se můžeme na nové dětské hřiště, víceúčelové zpevněné plochy, revitalizaci zeleně či umístění nových laviček. Aktuálně ale považuji za nejdůležitější, že ještě letos zrušíme historicky nevhodně umístěný přechod pro chodce v oblouku těsně za křižovatkou. Přechod posuneme do vhodnějšího místa (blíže k zastávkám MHD) a opatříme dělicím ostrůvkem. Výrazně tím zvýšíme bezpečnost chodců a přispějeme ke zklidnění dopravy. V rámci tohoto samostatného projektu navíc opravíme stávající chodníky podél hlavní trasy autobusu č. 42. Mám z prosazení této akce samozřejmě obrovskou radost. Celá silnice a přilehlé chodníky jsou totiž ve správě města Brna, nikoliv naší městské části. Investorem proto budou Brněnské komunikace a stavební práce začnou už v září.

01 Slovo starosty foto 1 1

Ke krásným náměstím a parkům neodmyslitelně patří kvalitní údržba stávající zeleně a investice do nových výsadeb. Momentálně máme zpracován projekt na rozsáhlou plochu sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve zlepšení zdravotního stavu dřevin včetně likvidace těch invazních a zdravotně nezpůsobilých. Na vybraných reprezentativních místech počítáme se zřízením okrasných trvalkových záhonů, které budou nenáročné na údržbu. Rovněž omladíme a doplníme keřová patra. Naší nosnou myšlenkou je obohatit prostředí o původní dřeviny a atraktivní druhy dobře snášející městské prostředí, zvětšit biodiverzitu, chránit hmyz vybudováním „broukovišť“, a především vytvořit kvalitní prostředí pro život nás všech. Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme projednali podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí, která bude v případě úspěchu činit až 56 % způsobilých výdajů. Dalších 22 % poskytne město Brno, díky čemuž bude spoluúčast rozpočtu naší městské části pouze 22 % (přibližně 800 tisíc korun). Na závěr svého textu o zeleni si dovolím upozornit na článek místostarosty Černého ve věci četnosti sekání trávy. Osobně nejsem zastáncem žádného z extrémů a u každé lokality budu prosazovat individuální řešení.

Přeji vám příjemné prožití babího léta
Marek Viskot
váš starosta

 

01 Slovo starosty foto 2 1