V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 7, byt č. 8, 3. nadzemní podlaží, velikost 1 + 1, celková plocha 34,65 m2 (kuchyň 8,8 m2, pokoj 15,9 m2, předsíň 3,2 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,0 m2, balkon 2,2 m2, sklepní kóje 1,65 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 193.909,- Kč
- příslušenství dluhu ke 30. 9. 2019 17.392,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 15. 11. 2019

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhrazení větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Na základě uhrazení dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru