04 Participativní rozpočet foto 1Touto dobou pomalu spěje do finále Participativní rozpočet města Brna, stejně jako každý rok. Letos má naše městská část ve finále čtyři želízka v ohni. O podporu Brňanů budou usilovat projekty, které jsou situovány na území naší městské části a které byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice. Navrhovatele všech projektů proto osobně přivítal starosta Marek Viskot, poděkoval jim za aktivní zájem o okolí jejich bydliště a vyjádřil všem záměrům maximální podporu.

V první fázi veřejného hlasování si z proveditelných záměrů vedl nejlépe projekt „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, jehož cílem je přikrýt v zimních měsících nevyužívanou sportovní část areálu ZŠ Novoměstská, a umožnit tak využívání hřiště po celý rok. Nová krytá hala by od listopadu do března nejen nabídla adekvátní zázemí mládeži z místních sportovních klubů, ale navíc by výrazně ulevila školním tělocvičnám. To by se pozitivně projevilo v rozvoji dalších volnočasových kroužků, kterým se kvůli nedostatku tělocvičen nedaří během zimy získat vhodné prostory.

Dalším sportovním projektem je „Víceúčelové hřiště Boskovická“. Tento projekt by měl zlepšit stav asfaltové sportovní plochy za bytovými domy v Boskovické ulici. Tato plocha by se přeměnila ve sportovní prostor pokrytý tartanem. Díky vylepšenému povrchu by tak v naší čtvrti vyrostlo další moderní hřiště odpovídající dnešním standardům, s méně hlukem, rušící blízké okolí.

Záměrem z jiného soudku je projekt „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, který má za cíl předělat střechy na bílé, a to na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova. Podle autorů projektu se tak nejen prodlouží jejich životnost, ale také sníží teplota, kterou absorbují.

Poslední ze čtyř proveditelných projektů je symbolicky nazvaný „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“. Jedná se o vybudování naučné stezky po stopách Járy Cimrmana v Brně–Řečkovicích, která by spojovala ulici Járy Cimrmana se stejnojmennou studánkou v rekreační oblasti Zamilovaný hájek.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Pro ty, kteří nemají možnost hlasovat elektronicky, nabízíme možnost provést svoje hlasování v participativním rozpočtu po domluvě na sekretariátu ÚMČ u paní Dity Hofbauerové.

Filip Hrůza
místostarosta