13 Výstava Strubl foto 1Když někdo zdědí po otci zálibu, mohou v tom být buď geny, nebo osobní příklad, případně obojí. A to se může šířit i do dalších kolen. Když si Josef Strubl z Řečkovic pořídil první fotoaparát a zvětšoval první fotky se spolužákem Milošem Budíkem, netušil, kolik generací svého rodu tím ovlivní. A to si k tomu ještě pořídil filmovou osmičku Admiru. Jeden syn začal už v dětství fotografovat i filmovat, což se mu později stalo profesí, druhý syn má fotografování jako zálibu, vnučka fotografii vystudovala. Fotografování se věnují i další potomci. A to se nebavíme o posledních několika létech, kdy fotografuje každý, kdo si koupí telefon.
Za těch více než šedesát let vznikla spousta zajímavých fotografií, ze kterých uspořádáme výstavu, jejímž základem bude šest pokrevních autorů. K nim jako hosty přizveme ještě několik dalších rodinných příslušníků. Můžete se přijít podívat, jak se nám podaří tuto - z jednoho pohledu nesourodou, z optimističtějšího pohledu pestrou - směsici skloubit. Na vernisáži promítneme i několik autorských filmů a zazpívá Josefova neteř, brněnská šansoniérka Zuzana Zemanová. Výstavu zahájí PhDr. Hana Dvořáková.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 4. ledna 2020 v 16 hodin a potrvá do neděle 12. ledna 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin. Potom do 31. ledna bude výstava otevřena na vyžádání.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise