Na své 15. schůzi 4. 12. 2019 rada městské části:

• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu na rok 2020,
• schválila s účinností od 4. 12. 2019 nájemné/pachtovné z pozemků v k. ú. Řečkovice a k. ú. Mokrá Hora u nově uzavíraných nájemních/pachtovních smluv ve výši:
a) pozemky mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady nesloužící k podnikání, plochy zastavěné rodinnými domy, zahrádky za rodinnými domy, předzahrádky, dvorky – 40 Kč/m2/rok,
b) pozemky v zahrádkářských osadách - Úlehle min. 8 Kč/m2/rok, Cihelna min. 10 Kč/m2/rok, K Západi min. 12 Kč/m2/rok, Podhájí min. 18 Kč/m2/rok, Vodojem min. 14 Kč/m2/rok,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ, s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 6, Brno, za účelem uspořádání akce „Vánoční anděl“ dne 13. 12. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s panem Karlem Malanou na pronájem areálu bývalého pivovaru za účelem uspořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 18. 1. 2020 a současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním uvedené akce,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru a snížení platby za užití uvedených prostor pobočnému spolku Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akce Černohorské šlápoty ve dnech 21. 2. – 22. 2. 2020, Lesnickým Slavínem ve dnech 10. 4. – 11. 4. 2020, současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním akcí Černohorské šlápoty, Lesnickým Slavínem a Brněnská podkova.

Dana Filipi, místostarostka