fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém čísle se každoročně věnuji rozpočtu městské části a nejvýznamnějším akcím počínajícího roku. Finální rozpočet naší čtvrti schvalovalo zastupitelstvo tentokrát až po uzávěrce tohoto vydání, proto se mu mohu podrobněji věnovat až příště. Nicméně těsně před schválením už byl v době uzávěrky schválen rozpočet statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě našeho rozpočtu nutně vycházíme. Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly schváleny finanční transfery na konkrétní akce jednotlivých městských částí, a to včetně investic do školství.

Schválený finanční transfer z rozpočtu města na revitalizaci Palackého náměstí činí téměř dvanáct miliónů korun. Díky tomu mohu s radostí potvrdit, že v roce 2020 budeme schopni celou akci zrealizovat a navázat tak na proběhnuvší práce včetně prostranství před kostelem a náměstíčkem s kašnou. Právě tato asfaltová silnice je nově provedena v kostce a celá plocha bude v souladu se zpracovanou studií volně přecházet do parku. Nově bude v této části vymezena obytná zóna za účelem preference chodců a následně nasměrování parkujících aut do zadní části náměstí na novou plochu pro parkování.

Z hlediska rozpočtu města jsme byli velice úspěšní také v oblasti školství. Základní škola Novoměstská se díky transferu ve výši devět miliónů korun dočká rekonstrukce a zateplení střechy. Ve školce v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře se mohou těšit na tolik potřebné dokončení rekonstrukce školní zahrady, na kterou nám město přispěje dvěma milióny korun.

01 Slovo starosty foto 1Fakticky naší městské části významně přispěli také ti, kteří v rámci participativního rozpočtu města hlasovali pro návrh nové nafukovací haly na hřišti v areálu ZŠ Novoměstská. Celkem pro ni hlasovalo skoro tisíc osm set občanů, což je nejlepší výsledek v naší čtvrti za tříletou historii participativního rozpočtu. V Řečkovicích díky tomu vyroste nová hala za téměř tři milióny korun. Jestli se ji povede zprovoznit už příští zimní sezónu, je samozřejmě s ohledem na náročný proces získání stavebního povolení otázkou, ale v každém případě už jsme pro to začali dělat společně s autory projektu maximum. Děkuji ještě jednou veřejně všem navrhovatelům projektů v naší městské části. Moc si vážím jejich času. Čím více takových lidí bude kolem nás, tím bude naše městská část silnější.

S přáním úspěšného vstupu do roku 2020
Marek Viskot
Váš starosta