V letošním roce 2020 nastaly pro některé z Vás podstatné změny, o kterých se podrobně dočtete na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady.
Úplné osvobození od poplatku je nově u seniorů, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 70 let a více, a u dětí, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění.
Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nemá žádný vliv na výši sazby.
Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každoročně ohlašovací povinnost ke dni splatnosti, nárok na osvobození zaniká.
Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, stejně jako splatnost poplatku k 31. 5. 2020.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Ten je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Ohlašovací povinnost plní i další skupiny poplatníků – více na www.brno.cz/odpady.

S ohledem na rozšíření skupin osvobozených poplatníků budou pokladní místa na Malinovském náměstí 3 otevřena dva měsíce oproti předchozím třem, a to od dubna do května 2020. Ve výškové budově C na ulici Šumavská 35 je pokladna v provozu celoročně.
Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu:

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Referát správy poplatku, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna