Na svém VII. zasedání 19. prosince 2019 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2020,
• schválilo žádost městské části o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o směny a bezúplatný převod pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2020: 27. 2., 16. 4., 18. 6., 17. 9., 17. 12.

Dana Filipi, místostarostka