hruzaV roce 2020 budeme do naší městské části investovat ještě více

V prosinci uplynulého roku schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2020. Můžete se s ním blíže seznámit i na internetových stránkách našeho úřadu. Ruku v ruce s tím byly schváleny i rozpočty příspěvkových organizací (mateřských a základních škol), které zřizuje městská část. Všem organizacím se podařilo v rámci tohoto rozpočtu zvýšit oproti roku 2019 příspěvek na jejich činnost. Celkově nový rozpočet lze v kontextu minulých let i ostatních brněnských veřejných rozpočtů hodnotit jako proinvestiční, když poměr kapitálových výdajů tvoří více než 41 % celého rozpočtu. Prioritními oblastmi výdajů rozpočtu nadále zůstávají oblasti jako bydlení a komunální služby, školství nebo činnost místní správy.

Celkové příjmy byly naplánovány ve výši 113,6 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 122,3 mil. Kč. Plánované vyšší výdaje jsou kryty z přebytků minulých let. Nicméně dlouhodobá praxe při schvalování rozpočtu městské části ukazuje, že závěrečný účet (skutečnost za daný kalendářní rok) obvykle končí v mírném přebytku či mírném deficitu. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje spíše v tu chvíli převážně s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci rozpočtu. Významnou část našeho rozpočtu totiž tvoří transfery, které jako příjmy navíc každoročně zajištujeme od státu, města Brna či Jihomoravského kraje.

Na straně příjmů se nejvíce daří zvyšovat přijaté investiční transfery, jejichž objem v roce 2020 by měl narůst o víc než 27 mil. Kč ve srovnání s loňským schváleným rozpočtem. Z toho objem neúčelové dotace ze strany města Brna opět stoupne, a to o víc než 2 mil. Kč. Příjmová stránka rozpočtu si polepší o více než 8 mil. Kč díky zvýšení příjmů na základě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti. Rostou ale i daňové a nedaňové příjmy městské části, a to meziročně o více než 1 mil. Kč oproti roku 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou tak plánovány vyšší o více než 28 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019 a jejich zvýšení se promítne zejména do růstu investic.

Meziroční zvýšení celkových výdajů je plánováno zodpovědně, s ohledem na celkovou bilanci rozpočtu. Promítne se to například ve školství, do kterého půjde o téměř 7 mil. Kč více než roce předchozím, a to jak na běžný provoz, tak zejména na potřebné investice a rekonstrukce. Kvalitní školství a jeho zázemí je pro vedení radnice dlouhodobou prioritou. Další významné zvýšení plánujeme v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde se počítá s meziročním nárůstem o více než 21 mil. Kč. Projeví se to například v revitalizaci parku na Palackého náměstí, dokončení ploch v Ječné ulici či například v další regeneraci bytového fondu městské části a v dalších věcech. O více než milion korun navíc půjde také do oblasti ochrany životního prostředí. Pokračujeme například v investicích do kontejnerových stání pro sběr tříděného odpadu, do drobného majetku (lavičky, odpadkové koše apod.), do údržby a rozvoje zeleně nebo v příspěvcích na činnost místní správy. Mírně si polepší také ostatní kategorie, jako například doprava, která zahrnuje opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.), kultura či sociální služby. Cílem naší radnice je maximální informovanost a otevřenost. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Filip Hrůza
místostarosta