10 Výstava na radnici fotoRichard Píše Obrazy
V březnu v Galerii Na radnici přivítáme malíře Richarda Píše, který se představí malou ukázkou své tvorby. Hlavní častí této výstavy jsou velké obrazy inspirované ročními obdobími.
Malíř začínal jako realista, krajinář a milovník geometrie, a proto propojuje tyto světy. Nechává se inspirovat duší, sluncem a krásami života. Proto se také jeho tvorba ubírá přes strohou abstraktní krajinu a lodičky až k realistickým křivkám těl. Svými obrazy mapuje cestu vlastního života.
Rychlost světa a čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně oddělit podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje, a jít s darem shůry za štěstím a naplněním.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 13. března v 17 hodin a potrvá do neděle 22. března 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise