ReneCernyFPředevším obyvatelé Měřičkovy a Kunštátské ulice, ale také rodiče dětí z Mateřské školy Měřičkova si zřejmě budou pamatovat debaty o podobě budovy bývalých jeslí. Proti tehdejšímu návrhu z roku 2017 se zvedla vlna odporu ze strany tamních obyvatel, velké výhrady mělo i vedení městské části. Jen připomenu, že tehdejší vlastník chtěl na pozemku vedle školky vybudovat pětipatrovou budovu polikliniky. Hlavní výtky směřovaly právě proti počtu podlaží, ale zejména proti více než 60 parkovacím stáním, umístěným na povrchu těsně vedle školní zahrady. Rovněž samotná myšlenka polikliniky a s ní spojená vysoká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel vzbuzovala nesouhlasné reakce.
Co je nového? Předchozí vlastník od svého záměru ustoupil a pozemky s budovou prodal poměrně známému brněnskému developerovi. Ten na radnici zaslal žádost o vyjádření městské části ke svému záměru, který se na první pohled od svého předchůdce výrazně liší. Jeho návrh má pouze tři patra a zdaleka nepůsobí v dané lokalitě tak šokujícím dojmem jako záměr předchozího vlastníka. Přesto má vedení městské části jako účastník stavebního řízení k tomuto záměru zásadní výhrady. Nedávno jsem vás informoval o mimořádných návrzích na změny územního plánu. Patří do nich i objekt bývalých jeslí, a je tedy docela možné, že tento pozemek bude nově čisté bydlení. Znamená to tedy, že nový vlastník projektuje třípodlažní bytový dům s podzemním parkováním.
Na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru, nazvanému Dům GALÉN Měříčkova, předložené společností Properity Salaso, s. r. o. rada městské části (RMČ) nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním. Z tohoto důvodu RMČ požaduje předložení studie oslunění sousedního pozemku mateřské školy s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období. RMČ rovněž nesouhlasí s dopravním připojením stavby (příjezd do podzemních garáží) z ulice Kunštátské a trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 školka článek