fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
ve složitých časech je komunikace mezi lidmi důležitější než kdykoliv jindy. Vedle našeho obecního zpravodaje jsme proto zintenzivnili online komunikaci prostřednictvím radničního webu a sociálních sítí. Ve všech našich komunikačních kanálech zveřejňujeme stěžejní informace k šířícímu se koronaviru. Budu proto moc rád za vaši průběžnou pozornost.

V takto náročné situaci musíme být solidární. Chci proto poděkovat všem, kteří se ozývají s nabídkou pomoci. V době vzniku tohoto článku jsme městskou část registrovali do dobrovolnické databáze Masarykovy univerzity a rozhodli se pro operativní roznos základních informačních letáků se stěžejními fakty. V době, kdy tyto řádky čtete, už ale může být situace odlišná. Nezbývá nám než doufat, že se vše začne brzy měnit k lepšímu. A dělat pro to vše, co je v našich silách.

01 Slovo foto 1Pracovní život i na radnici běží v rámci možností dál. Pojďme si nyní probrat aktuální investiční projekty veřejného i soukromého sektoru, které se týkají naší čtvrti. Soukromou investicí, nepochybně však s přesahem do veřejného prostoru, je akce s názvem Polyfunkční dům Měřičkova 18. Jedná se o přestavbu bývalého objektu občanské vybavenosti. Záměr už získal stavební povolení a práce budou na jaře zahájeny. Domnívám se, že investor citlivě zvolil řešení převážně bytového domu, který nepřesáhne výšku tří pater. Ve druhém a třetím podlaží se bude nacházet dvacet bytů, v prvním nadzemním podlaží se dočkáme nebytových prostor s nabídkou obchodů a služeb.

S přípravou nové bytové výstavby nezahálí ani město Brno. Rád bych proto doplnil aktuální informace k lokalitě Terezy Novákové a navázal tak na článek náměstka primátorky Olivera Pospíšila z podzimu 2019. Jak mnozí z vás už jistě vědí, město zde chce vybudovat dva bytové domy, kdy v přízemí jednoho z nich bude pobočka Knihovny Jiřího Mahena a ve druhém získá městská část nový víceúčelový sál. V současnosti architekti dokončují práce na projektové dokumentaci pro územní řízení. Pro městskou část je podstatné, že se nám do první etapy projektu podařilo vyjednat komplexní úklid celého pozemku až k chodníku pod školkou ve Škrétově ulici. To znamená, že nákladný úklid, spočívající v odtěžení zeminy, srovnání terénu a vyčištění od kamení, betonových skruží a jiného materiálu, bude hrazen z rozpočtu města. To vše při snaze o maximální zachování zeleně. Pokud se městu podaří získat stavební povolení dle předpokladů, můžeme zahájení prací očekávat už v druhé polovině příštího roku. Součástí úvodní etapy je také průchod (nikoliv průjezd) přes inkriminovaný pozemek z Terezy Novákové do sídliště Kremličkova, Škrétova, Renčova a dále. V návaznosti na tuto akci navíc požádáme město také o řešení přechodu pro chodce v blízkosti nových bytových domů, aby se pěší komfortně dostali na ulice Bohatcova a Veselka.

Přeji nám všem hodně sil v tomto těžkém období

Marek Viskot
váš starosta

page1