05 MČ v době F. HrůzaJe to už řadu týdnů, co celý svět včetně naší městské části začal žít v mimořádných podmínkách kvůli pandemii. Museli jsme se všichni nejen přizpůsobit novým podmínkám, ale také aktivně a adekvátně zareagovat. Věřím, že se to podařilo díky vzájemnému pochopení a pomoci. V uplynulých týdnech probíhala a stále probíhá ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi pomoc seniorům a dalším potřebným v naší městské části. Děje se tak například ve spolupráci s dobrovolnickým programem Masarykovy univerzity (https://munipomaha.cz/) a jeho dobrovolníky, kteří pomáhají zajišťovat nákupy pro seniory či hlídání, doučování a další formy pomoci. Tento dobrovolnický program můžete podpořit finančně i jako přihlášení dobrovolníci.

05 MČ v době fotoDále ve spolupráci s místním hasičským sborem (viz foto, zdroj: facebook HS – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora) pak průběžně a dle aktuálních a dostupných možností probíhala redistribuce roušek a dezinfekce seniorům a dalším potřebným zdarma. Děkujeme oběma zmíněným organizacím za pomoc, ale děkujeme také i ostatním dobrovolníkům a místním organizacím a spolkům, které v rámci naší městské části také průběžně pomáhají, kde je potřeba. Děkujeme i všem těm, kteří pomáhají v rámci sousedské výpomoci svým sousedům z domu či bloku a dalším. Průběžně také o všem komplexně a aktuálně informujeme jak na internetových stránkách úřadu městské části (speciální sekce KORONAVIRUS info), tak skrze profil městské části na sociálních sítích. Hned na začátku jsme také zřídili hotline městské části pro tuto mimořádnou situaci, kam se obracejí lidé s dotazy či prosbami a kde se snažíme také pomoci. Děkujeme také za Vaši zpětnou vazbu, nabídky pomoci či ohlasy. Budeme se Vám snažit pomáhat i nadále, a to ve spolupráci s partnery, dobrovolníky i dobrovolnickými organizacemi. Každá pomoc je důležitá, a to nejen v dnešní mimořádné situaci. Společně tuto mimořádnou dobu zvládneme. Na závěr mi dovolte popřát Vám hodně energie, pozitivní mysl a pevné zdraví.

Filip Hrůza
místostarosta