Na své 19. schůzi 25. 3. 2020 rada městské části:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Řečkovice“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 2137/5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku předloženou společností IFM GROUP, a. s., Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností P. P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 20. 5. 2020,
• schválila provedení oprav chodníků v roce 2021 v následujícím pořadí podle priority: Kunštátská 1–15, Medlánecká (park), Renčova 17, Renčova 18 -24, Žitná 15.

Dana Filipi, místostarostka